Zbrojkiewicz Małgorzata

Przekaż darowiznę online

Przekaż na podopiecznego Zbrojkiewicz Małgorzata darowiznę online, poprzez płatności w Systemie Przelewy24

Podstawowe dane

Nr subkonta
24198

Województwo
śląskie

Data urodzenia
2013/08/24

Opis schorzenia

wrodzona cytomegalia, padaczka, kurczowe porażenie obustronne, zapalenie ucha środkowego lewego

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane:

Odbiorca:
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

Alior Bank S.A., nr rachunku:
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

Tytułem:
24198 Zbrojkiewicz Małgorzata darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Tylko dla wpłat - treść dla 1,5% podatku dostępna w sekcji "Przekaż 1,5% podatku".

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000037904

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1,5%” podaj:
24198 Zbrojkiewicz Małgorzata

Dla szybszej weryfikacji i księgowania wpłat bardzo prosimy nie wpisywać zdrobnień ani słów odmienionych przez przypadki jak również słów: dla, na, leczenie, rehabilitacja, itp.

Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.

Pobierz darmowy program do rozliczeń PIT za rok 2023, z wypełnionymi danymi 1,5% dla Podopiecznego Zbrojkiewicz Małgorzata.

Przekaż 1,5% podatku

Poznaj moją historię

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” zwraca się z prośbą o pomoc dla Małgorzaty Zbrojkiewicz.

Oto prośba rodziców Małgosi:

Małgosia urodziła się z wrodzoną cytomegalią, która spowodowała uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, czego konsekwencją są: znaczne opóźnienie rozwoju psychoruchowego, nieprawidłowe napięcie mięśniowe, prawostronny niedosłuch i wada wzroku. Gosia jest pod opieką neurologa, ortopedy, okulisty, kardiologa, audiologa, psychologa dziecięcego i neurologopedy, nie potrafi samodzielnie chodzić, pionizuje się trzymając się mebli, wymawia tylko pojedyncze słowa i sylaby.

Pomimo swojej niepełnosprawności, nasza córeczka jest bardzo radosnym dzieckiem i chętnie poddaje się ćwiczeniom zarówno metodą NDT-Bobath, jak i metodą Vojty. Aby Gosia mogła się, lepiej i szybciej rozwijać potrzebna jest systematyczna, intensywna rehabilitacja, sprzęt rehabilitacyjny i terapia widzenia, która daje możliwość lepszej kontroli wzrokowej podczas wykonywanych czynności. Chcielibyśmy również dać Małgosi możliwość uczestniczenia w specjalistycznych turnusach rehabilitacyjnych przynajmniej dwa razy w roku, gdzie byłaby poddawana intensywnemu usprawnianiu w formie zróżnicowanych zajęć terapeutycznych. Koszt takiego turnusu wynosi około 5.000 zł.

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby Małgosia mogła samodzielnie chodzić, bawić się i uczyć jak inne dzieci, a w przyszłości samodzielnie funkcjonować. Decydujący jest każdy dzień, gdyż z wiekiem coraz trudniej będzie Małgosi wyćwiczyć prawidłowe wzorce chodzenia, Niestety powyższe potrzeby przerastają możliwości finansowe naszej rodziny. Dlatego zwracamy się do Państwa z wielką prośbą o wsparcie finansowe dla naszej córeczki.

Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy.

Dear Sir or Madam,

Małgosia was born with congenital cytomegalovirus, which resulted in damage to the central nervous system, resulting in significant delayed psychomotor development, abnormal muscle tone, right-sided hearing loss and visual defect. Małgosia is under the care of a neurologist, orthopedist, ophthalmologist, cardiologist, audiologist, child psychologist and neurologist, cannot walk alone, stands in an upright position by the furniture, speaks only single words and syllables.

Despite her disability, our daughter is a very joyous child and willing to practice both NDT-Bobath method and Vojta method. In order for Małgosia to be able to develop better and faster, there is a need for systematic, intensive physiotherapy, rehabilitation aids and visual therapy which gives the possibility of better visual control during the performed activities. We would also like to give Małgosia the opportunity to participate in specialist rehabilitation camps at least twice a year where she could undergo intensive treatment in the form of varied therapeutic activities. The cost of such camp is about 5,000 PLN.

We do our best to help Małgosia be able to walk, play and learn like other children, and to function independently in the future. Each day is important because as Małgosia is growing, it will be increasingly difficult for her to practice proper walking patterns. Unfortunately, the above needs exceed the financial capabilities of our family. That is why we are kindly asking for financial support for our little daughter.

We sincerely thank you for all your help.

Małgosia’s parents

Przekaż darowiznę online

Przekaż na podopiecznego Zbrojkiewicz Małgorzata darowiznę online, poprzez płatności w Systemie Przelewy24
Poprzedni Podopieczny Podopieczni Indeks Alfabetyczny Następny Podopieczny
Zarządzaj plikami cookies