Pismo do Ministerstwa Finansów

Dodano: 20.01.2021

Drodzy Rodzice i Podopieczni,

informujemy, że 8 stycznia br. Fundacja wystosowała pismo do Ministra Finansów, w którym w imieniu własnym oraz Podopiecznych zwróciła się z prośbą o przywrócenie danych o urzędach skarbowych do puli informacji, które organizacje pożytku publicznego otrzymują co roku w związku z rozliczeniem 1%.

W piśmie zawarliśmy również prośbę o regulację przepisów w taki sposób, aby było możliwe przekazanie odpisów 1% podatku za 2019 rok z zeznań podatników, którzy skorzystali z możliwości przedłużonego czasu rozliczenia lub z odroczenia zapłaty, organizacjom wskazanym przez tych podatników.

Warto pamiętać, że sprawa odpisów 1% podatku za rok 2019 to temat szeroko podejmowany przez organizacje pożytku publicznego, media oraz polityków. Wierzymy, że dzięki tak szerokiemu zainteresowaniu społeczeństwa, osoby chore i z niepełnosprawnościami, dla których brak części wpływów z 1% podatku może przełożyć się na znaczne pogorszenie stanu zdrowia i sprawności, nie pozostaną bez pomocy.

W odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską w sprawie przekazywania środków z 1% na rzecz OPP przyznano, że około 400 tysięcy wniosków podatników zostało zweryfikowanych negatywnie przez urzędy skarbowe. Pozwala to na przypuszczenia, że istotnie w tym roku, z uwagi na sytuację epidemiczną i wynikającą z niej możliwość późniejszego złożenia rozliczenia podatkowego oraz z odroczenia zapłaty lub rozłożenia jej na raty, do potrzebujących nie dotarły środki, które w normalnych okolicznościach znalazłyby się na subkontach.

Obecnie oczekujemy na odpowiedź Ministerstwa Finansów, na bieżąco śledzimy też doniesienia mediów i rządu w tej sprawie. Żywimy nadzieję, że rozwiązanie tego problemu wciąż jest możliwe.

Zarządzaj plikami cookies