Nowa terapia w ramach projektu Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji

Dodano: 28.06.2022

Od kwietnia w ramach projektu „Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji” jest dostępna nowa terapia – funkcji poznawczo-motorycznych.

Terapia ma na celu uzupełnienie deficytów pacjenta związanych z podstawowymi funkcjami, które służą do poznania rzeczywistości, uzyskania orientacji w otoczeniu, przyswajania wiedzy o otaczającym świecie i przetwarzania uzyskanych informacji, a następnie reakcji. Jest wsparciem przy zaburzeniach percepcji wzrokowej, słuchowej czy zaburzeniach rozwoju emocjonalno-czuciowego. Terapia poprawia także możliwości ruchowych pacjenta.

Terapia funkcji poznawczo-motorycznych prowadzona jest z wykorzystaniem wybranych metod psychologicznych, fizjoterapeutycznych, logopedycznych oraz pedagogicznych, dobranych w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika.

Terapia stymuluje rozumienie świata, ma działanie wyciszające (relaksacyjne), rozwija kreatywność i poczucie sprawstwa, a także wpływa na poszerzanie umiejętności manualnych.

Jest okazją do świetnej zabawy w bezpiecznej i sprzyjającej pacjentowi atmosferze. Jej podstawowym zadaniem jest wsparcie głównego celu terapeutycznego założonego przez specjalistę psychologa, logopedę lub fizjoterapeutę.

Terapia funkcji poznawczo – motorycznych oparta jest na stymulacji:

  • rozwoju poznawczego przy użyciu profesjonalnego sprzętu (Rapael, Pablo, C-Eye II PRO, RehaCom, pomoce świetlno-dźwiękowe wspomagające terapię polisensoryczną, logorytmikę). Posiłkując się  nowoczesnym i inteligentnymi rozwiązaniami w procesie terapeutycznym, pacjent uzupełnia deficyty wynikające ze schorzeń neurologicznych oraz ortopedycznych. Proponowany przez terapeutę system ćwiczeń angażuje nawet niewielkie umiejętności  w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, aby poprawić funkcje wzrokowe, słuchowe, pamięć, uwagę, spostrzeganie, praksję manualną i oralną;
  • rozwoju emocjonalnego poprzez modelowanie zachowania w trakcie podejmowania aktywności oraz wprowadzanie metod motywacyjnych, aby w efekcie podnieść samoocenę, samokontrolę, rozwinąć inteligencję emocjonalną, twórczość i pomysłowość;
  • funkcji motorycznych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu wspierającego rozwój ruchowy (Innowalk Pro, platforma Galileo).

Terapia funkcji poznawczo-motorycznych jest przeznaczona dla pacjentów w każdym wieku.

Zarządzaj plikami cookies