Nowa edycja Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki

Dodano: 03.08.2021

Już 1 września ruszy rekrutacja do Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki – projektu obejmującego organizację oraz prowadzenie bezpłatnych treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Wsparciem zostanie objętych 150 osób: dzieci od lat 3, a także młodzież oraz osoby dorosłe do 36 roku życia w kilku miastach Polski.

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie drogą mailową oraz telefoniczną. Otrzymane zgłoszenia zostaną zweryfikowane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dorośli). O przyjęciu uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń. Beneficjenci zostaną zakwalifikowani do odpowiedniej formy wsparcia na podstawie rozmowy z opiekunami, z uwzględnieniem wieku oraz rodzaju niepełnosprawności. Osoby, które nie zakwalifikują się na listę podstawową, zostaną zapisane na listy rezerwowe.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

 • Integracyjne Szkółki Piłkarskie – w Warszawie (3 grupy), Wrocławiu (3 grupy), Krakowie (2 grupy), Dąbrowie Białostockiej (1 grupa), Olsztynie (1 grupa), Węgrowie (1 grupa),
 • Integracyjne Szkółki Siatkarskie – w Olsztynie (1 grupa) oraz w Warszawie (1 grupa),
 • Integracyjna Szkółka Siatkówki na Siedząco – w Warszawie (1 grupa),
 • Integracyjne Szkółki Taneczne – w Sandomierzu (4 grupy), Dąbrowie Białostockiej (1 grupa) oraz w Węgrowie (1 grupa),
 • Integracyjna Szkółka Koszykarska – w Olsztynie (1 grupa),
 • Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla osób poruszających się na wózkach – w Krakowie (1 grupa).

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

Klub Myszki Norki
Tel.: 22 100 13 11, 735 201 312
E-mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

 • 01.08.2021 r. – 31.03.2022 r. – Koordynacja realizacji projektu,
 • 01.09.2021 r.  – 30.09.2021 r. – Obsługa kadrowa projektu,
 • 01.09.2021 r. – 31.10.2021 r. – Wynajem obiektów sportowych potrzebnych do przeprowadzenia treningów Integracyjnych Szkółek Sportowych,
 • 01.09.2021 r. – 31.10.2021 r. – Rekrutacja kadry,
 • 01.09.2021 r. – 31.10.2021 r. – Rekrutacja uczestników,
 • 01.10.2021 r. – 31.03.2022 r. – Przeprowadzenie cyklu treningów Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki,
 • 01.03.2022 r.  – 31.03.2022 r. – Rozliczenie księgowe projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Całkowita wartość projektu: 102 574,00 zł
Dofinansowanie z PFRON: 87 074,00 zł

Zarządzaj plikami cookies