Nabór do audytu PFRON

Dodano: 31.10.2023

Spełniając obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektów współfinansowanych ze środków PFRON, zachowując zasady bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ogłasza nabór oferentów spełniających kryteria przedstawione w Zapytaniu ofertowym.

Załącznik 1 Formularz Zapytania ofertowego

Załącznik 2 Wzór Oświadczenia o bezstronności i niezależności

Zarządzaj plikami cookies