Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami z Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Zajęcia dla młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami z terenu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, w miesiącach maj-czerwiec zrealizowaliśmy cykl bezpłatnych zajęć dla bielańskiej młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami. W ramach projektu pilotażowego powstały dwie formy wsparcia: zajęcia ogólnorozwojowe z elementami aktywizującymi oraz zajęcia muzyczno-ruchowe.

Przeprowadzony program miał na celu zwiększenie poziomu aktywności, nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, usprawnianie i wspieranie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w różnych środowiskach.

Dziękujemy opiekunom osób z niepełnosprawnościami oraz Urzędowi Gminy Bielany m.st. Warszawy za inicjatywę tego przedsięwzięcia i pomoc w jego realizacji!

Podziękowania kierujemy także w stronę Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak za możliwość realizacji zajęć w wyjątkowych miejscach.

Zajęcia były realizowane w ramach projektu finansuje Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Zarządzaj plikami cookies