Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki 2020-2021

Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki to projekt obejmujący organizację oraz prowadzenie bezpłatnych treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w różnych miastach Polski. W projekcie wzięło udział 112 osób w przedziale wiekowym 3- 35 lat posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/ aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Projekt realizowany był w terminie od 01.08.2020 r. do 31.03.2021 r.

Rekrutacja do projektu odbyła się drogą mailową oraz telefoniczną. Warunkiem uczestnictwa w projekcie było posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczony stopień niepełnosprawności: lekki, znaczny, umiarkowany (dorośli). O przyjęciu uczestników decydowała kolejność zgłoszeń. Beneficjenci zostali zakwalifikowani do odpowiedniej formy wsparcia na podstawie rozmowy z opiekunami, z uwzględnieniem wieku oraz rodzaju niepełnosprawności. Osoby, które nie zakwalifikowały się na listę podstawową, zostały zapisane na listę rezerwową.

Formy wsparcia zrealizowane w ramach projektu:

  • Integracyjne Szkółki Piłkarskie – w Warszawie, Wrocławiu, Węgrowie oraz w Krakowie,
  • Integracyjne Szkółki Siatkówki na siedząco – w Warszawie,
  • Integracyjne Szkółki Siatkarskie – w Warszawie,
  • Integracyjne Szkółki Taneczne – w Sandomierzu oraz w Węgrowie.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

01.08.2020 r. – 31.03.2021 r. – Koordynacja realizacji projektu,
01.09 – 30.09.2020 r. – Obsługa kadrowa projektu,
01.09.2020 r. – 31.10.2020 r. – Wynajem sal do przeprowadzenia Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki,
01.09.2020 r. – 31.10.2020 r. – Rekrutacja kadry do projektu,
01.09.2020 r. – 31.10.2020 r. – Rekrutacja uczestników,
01.10.2020 r. – 31.03.2021 r. – Przeprowadzenie cyklu Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki,
01.03 – 31.03.2021 r. – Obsługa księgowa projektu.

Kontakt:
Klub Myszki Norki
tel.: 22 100 13 11, 735 201 312
mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

Projekt realizowany był we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Zarządzaj plikami cookies