Pomarańczowa Siła 2022

„Pomarańczowa Siła 2022” to program Fundacji ING Dzieciom, którego celem było wsparcie i popularyzacja działań sportowych dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Dzięki darowiźnie celowej przekazanej przez Fundację ING Dzieciom możliwa była organizacja cyklicznych bezpłatnych treningów sportowych dla 21 osób z niepełnosprawnościami. Poza cyklicznymi treningami, 1 czerwca odbyło się wydarzenie specjalne pn.: „Dzień Dziecka na sportowo”. W wydarzeniu wzięli udział uczestnicy zajęć wraz z opiekunami, którzy mogli skorzystać z przygotowanych atrakcji.

Organizacja takich zajęć przyczyniła się do poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, rozwoju kompetencji społecznych, wspólne treningi umożliwiły pracę nad emocjami i trudnościami, a także stworzyły okazję do odczuwania radości z sukcesów własnych oraz sukcesów innych osób. Dzięki realizacji takich działań możliwe jest przełamywanie społecznych barier i stereotypów w postrzeganiu aktywności osób z niepełnosprawnościami oraz wyrównywanie szans w dostępie do sportu

Realizacja projektu możliwa była dzięki darowiźnie celowej przekazanej przez Fundację ING Dzieciom.

Zarządzaj plikami cookies