Bezpieczne WTZ

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, zrealizowała projekt grantowy pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Był to projekt mający na celu zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć realizowanych w ramach Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Dzięki uzyskanym w ramach grantu funduszom, możliwy był zakup środków ochrony osobistej dla pracowników oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Projekt realizowany we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowany z Funduszy Europejskich

Zarządzaj plikami cookies