Zuzanna Kurtyka

neurologopeda

 • Studia licencjackie i magisterskie na kierunku logopedia, pedagogika specjalna, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Studia podyplomowe na kierunku neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego
 • Gesty GORA
 • Rozwój umiejętności słuchowych dziecka
 • Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna noworodków i niemowląt
 • Zachowania niepożądane u dzieci
 • Trening funkcjonalnej komunikacji
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji
 • Warsztat relaksacji żuchwy
 • Ssanie kciuka – co wiemy? A czego jeszcze nie wiemy?
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne
 • PECS – stopień 1
 • Trudności w karmieniu i jedzeniu. Diagnoza i elementy terapii wg standardu Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki Do Ogryzka
 • Dziecięca apraksja mowy – diagnoza i terapia
 • Podstawowe zagadnienia terapii behawioralnej w pracy z dziećmi z autyzmem
 • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii
 • Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie OUN
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dziecka z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1
 • Warsztaty: Narzędzie M-CHAT-R/F
 • Terapia PNF w dysfunkcjach wewnętrzno- i zewnętrzno-oralnych
 • Makaton (stopień 1)
 • Dyzartria wyzwaniem logopedy – terapeuty
 • Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością
 • Fizjowidzenie – terapia widzenia
 • Praksja oralna i kinestezja artykulacyjna
 • Wspomaganie karmienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Ssanie kciuka okiem neurologopedy
 • Staw skroniowo-żuchwowy i mięśnie żucia
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/neurologopedii zgodnie z podejściem Esther de Ru
 • Terapia miofunkcjonalna w praktyce
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych i dzieci
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego – podejście autorskie
 • Praktycznie o pracy z językiem. Na przykładzie pacjenta z makroglosją
 • Elektro-Neuro-Mobilizacja Obszaru Twarzowego
 • Terapia manualna dla logopedów w zaburzeniach artykulacyjnych – podejście autorskie
 • Mioterapia pacjenta ortodontycznego
 • Praca terapeutyczna z dzieckiem z wadą zgryzu
 • Terapia manualna u pacjenta ortodontycznego
 • Miogłoski, czyli mięśniowe potrzeby głosek
 • Migdałki – terapia przed i po zabiegu
 • Wędzidełka – diagnoza i terapia
 • Anatomia palpacyjna dla logopedów

Doświadczenie zawodowe zbierałam w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na ul. Pilickiej w Warszawie, w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu „Zielona Akademia” w podwarszawskim Wierzbinie, przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z autyzmem „Małe Kajtki” oraz w przedszkolu terapeutycznym i szkole specjalnej Fundacji Scolar.

Stale poszerzam wiedzę biorąc udział w kursach i warsztatach. Swoje zawodowe zainteresowania kieruję w stronę terapii mającej na celu usprawnianie mięśni aparatu mowy oraz poprawę czynności prymarnych.

Lubię spędzać czas z dobrą książką, szukać i słuchać ciekawej muzyki, zajmować się rękodziełem. Ćwiczę jogę, a o dłuższe spacery dba mój pies o imieniu Hilda.

Zarządzaj plikami cookies