Rafał Ciechański

p.o. dyrektora, fizjoterapeuta, terapeuta SI

 • Studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Studia licencjackie na kierunku Ratownictwo Medyczne – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Numer prawa wykonywania zawodu: 25444

 • PNF podstawowy
 • PNF rozwijający
 • Integracja Sensoryczna I oraz II stopień
 • IBITA Bobath – Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji Bobath
 • Jak radzić sobie z trudnymi zrachowaniami u dziecka z autyzmem – Fundacja „Od początku”
 • Kinesiology Taping
 • Kurs komunikacji wspomagającej i alternatywnej Makaton – I oraz II stopień
 • Szkolenie THERA-BAND – Równowaga mięśniowa, stabilizacja kręgosłupa i poszczególnych stawów
 • FDM Intensywny w International Fascial Distortion Model Organization
 • Wykorzystanie ortotyki w terapii neurologicznej
 • Wykorzystanie ortez kończyn dolnych do reedukacji chodu Pacjentów z MPD
 • Szkolenie z zakresu terapii widzenia
 • Ortotyka narządu ruchu – zaopatrzenie kończyn dolnych i gorsety
 • Fizjoterapia w geriatrii
 • Konferencja naukowa „Fizjoterapia w geriatrii – profilaktyka i leczenie”
 • Kursy z zakresu ratownictwa medycznego ALS (Advanced Life Support) oraz BTLS (Basic Trauma Life Support)
 • Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością –  I poziom i II, Gadatek Centrum Rozwoju Porozumiewania
 • Metody leczenia spastyczności z uwzględnieniem tzw. pompy baklofenowej – cele i wskazania
 • Szkolenie „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”
 • Szkolenie „Dziecko z FAS w rodzinie – jak pomóc sobie i dziecku. Diagnoza, terapia i odpowiednie wsparcie”

Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywałem podczas licznych praktyk już w czasie trwania studiów (m.in. Klinika Neurologii w Szpitalu Bródnowskim, Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży na ul. Balkonowej) oraz jako wolontariusz podczas wakacyjnych obozów rehabilitacyjnych. Po studiach rozpocząłem pracę jako fizjoterapeuta w Szkole dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Laskach, gdzie przez 3 lata zdobyłem doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz wzrokową.

W pracy fizjoterapeuty moją główną motywacją jest chęć pomocy innym. Obszarami, którymi szczególnie się interesuję są pediatria oraz neurologia. W pracy zawodowej ciągle staram się poszerzać swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w kursach oraz śledzenie najnowszych doniesień z dziedziny fizjoterapii.

W życiu prywatnym lubię spotykać się ze znajomymi, aktywnie spędzać wolny czas oraz poznawać nowe osoby i miejsca. Moją pasją jest sport. Jestem nie tylko kibicem, ale również sam trenuję takie sporty jak pływanie, siatkówka czy też tenis ziemny.

Zarządzaj plikami cookies