Natalia Bień

logopeda ogólny i kliniczny

 • Studia magisterskie na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim;
 • Studia licencjackie na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. 
 • ENMOT – Elektro-Neuro-Mobilizacja obszaru twarzowego;
 • System C-eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji, AssisTech; 
 • Masaż logopedyczny – podejście całościowe z elementami technik fizjoterapeutyczny i osteopatyczny, FizjoLogopedia;
 • ETT-HNO Elastyczny Terapeutyczny Taping w Logopedii wg Esther De Ru, FIZJOSpot;
 • Terapia bazalna, MedCoach; 
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie;
 • Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia, ProCentrum;
 • Studencka Konferencja Logopedyczna ,,Głośno o laryngektomii” (współorganizacja);
 • warsztat ,,Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC)”; 
 • Studencka Konferencja Logopedyczna ,,Dysfagia – Przełknij to!” (współorganizacja);
 • warsztat ,,Chcemy gadAAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) we wspieraniu rozwoju osób ze spektrum autyzmu”; 
 • warsztat ,,Diagnoza audiologiczna dziecka z zaburzeniami słuchu – podejście praktyczne”;
 • warsztat ,,Metody badań słuchu oraz interpretacja na potrzeby dalszego postępowania terapeutycznego”;
 • konferencja szkoleniowa ,,Spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FASD”. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w poradniach logopedycznych, przedszkolach, szkołach oraz na praktykach m.in. w Klinice Otolaryngologii w SPCK przy ul. Banacha 1A (Pracownia Patofizjologii Głosu i Mowy, Pracownia Implantów Słuchowych, Przyszpitalna Poradnia Logopedyczna), na Oddziale Neurologicznym w Szpitalu Bielańskim w Warszawie oraz na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Grochowskim w Warszawie. Dzięki stażom w Centrum wspomagania rozwoju ASAN oraz POMOKO – Centrum wsparcia i terapii dla dzieci i młodzieży zainteresowałam się także Treningiem Umiejętności Społecznych (TUS). 

Jako logopeda ogólny i kliniczny kieruję się całościowym i indywidualnym podejściem do pacjenta, uwzględniając przy tym pracę ze specjalistami z innych dziedzin m.in: psychologii, fizjoterapii, laryngologii, foniatrii czy ortodoncji. Taka współpraca pozwoli na znalezienie i usunięcie przyczyn danego zaburzenia w celu uzyskania skutecznych i trwałych efektów podjętej terapii. 

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zdobywając najnowszą wiedzę i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach. 

W wolnym czasie edukuję się, podróżuję, gram w gry planszowe oraz jeżdżę na rowerze. Uwielbiam odwiedzać swoje rodzinne Mazury, które są dla mnie miejscem relaksu i spokoju.  

 

Zarządzaj plikami cookies