Maria Małecka-Rzodkiewicz

dyrektor Ośrodka, psycholog, pedagog

 • Studia magisterskie na kierunku Psychologia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Studia magisterskie na kierunku Pedagogika, Uniwersytet Zielonogórski
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Instytut Psychologii Zdrowia
 • Szkolenie w zakresie rozwijania umiejętności pomagania dzieciom i ich rodzinom „Świat dzieci i ich rodzin”
 • Rozwój umiejętności życiowych młodych intelektualnie sprawnych ale ruchowo niepełnosprawnych, w ramach projektu Wspólny Cel – Wspólne Działanie
 • Trening Umiejętności Społecznych – terapia grupowa i indywidualna dzieci ze spektrum autyzmu
 • Diagnoza funkcjonalna – profil psychoedukacyjny PEP-r
 • „Na przekór stereotypom” w ramach programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
 • Ważne aspekty funkcjonowania rynku medycznego oraz nowoczesne narzędzia zarządzania
 • Szkolenie „Pomiar inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych”
 • Szkolenie „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”
 • Szkolenie „Dziecko z FAS w rodzinie – jak pomóc sobie i dziecku. Diagnoza, terapia i odpowiednie wsparcie”
 • Kurs Pierwszej Pomocy

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Zdobywałam je już w czasie studiów pracując społecznie w placówkach pomocowych oraz organizując liczne akcje charytatywne oraz konferencje. Współpracowałam m.in. z Instytutem Pedagogiki i Psychologii Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze przy realizacji programów wychowawczych. Byłam członkiem Komitetu Honorowego Akcji Uniwersytet Dzieciom oraz członkiem Komisji ds. Wychowania przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Od wielu lat aktywnie działam na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych podejmując liczne inicjatywy głównie na rzecz dzieci.

Byłam przewodniczącą Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności działającej przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy oraz sekretarzem Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia działającej przy Biurze Polityki Zdrowotnej m. st. Warszawy.

Kilka lat prowadziłam Klub Myszki Norki funkcjonujący w ramach Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Byłam inicjatorem wielu działań na rzecz integracji dzieci pełnosprawnych z dziećmi z niepełnosprawnością (zajęcia edukacyjno-zabawowe, warsztaty, akcje charytatywne, festyny, festiwale, zbiórki publiczne, konkursy).

Każdą wolną chwilę spędzam z trójką moich dzieci. Uważam, że dzieciństwo ma bardzo duży wpływ na nasze prawidłowe funkcjonowanie w życiu dorosłym. Ważne zatem jest to aby poświęcić dzieciom jak najwięcej czasu i zadbać o ich prawidłowy rozwój emocjonalny. Okruchy pozostałego czasu przeznaczam na słuchanie muzyki klasycznej i taniec.

Zarządzaj plikami cookies