Małgorzata Kinga Łapińska

zastępca dyrektora, fizjoterapeuta

 • Studia magisterskie na wydziale rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Numer prawa wykonywania zawodu: 37917

 • kurs podstawowy i rozwijający w Koncepcji PNF (M. Knott Concept) „Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja (PNF)
 • PNF w pediatrii
 • Kurs I stopnia „Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej”
 • Kurs II stopnia „Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej”
 • Ocena i usprawnianie funkcji wzrokowych w integracji sensorycznej
 • Zasady diagnozy SI – kurs rozwijający
 • Zespół Aspergera – zrozumienie, diagnoza, terapia
 • Jak radzić sobie z zachowaniami  trudnymi u dzieci z autyzmem – Fundacja Od Początku
 • Kinezjotaping – kurs podstawowy
 • Łagodna stymulacja niemowląt i małych dzieci
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy
 • Instruktor Masażu Shantala
 • Kurs masażu klasycznego z elementami masażu leczniczego i sportowego
 • Wady postawy i skolioza w schorzeniach nerwowo-mięśniowych
 • Rehabilitacja w chorobach nerwowo-mięściowych – dystrofia Duchenne’a, rdzeniowy zanik mięśni, polineuropatie – szkolenie podstawowe i zaawansowane
 • Szkolenie z zakresu terapii widzenia
 • Szkolenie „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”
 • Szkolenie „Dziecko z FAS w rodzinie – jak pomóc sobie i dziecku. Diagnoza, terapia i odpowiednie wsparcie”
 • Szkolenie „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard”
 • Szkolenie „Terapia manualna u dzieci”
 • Szkolenie „Najnowsze spojrzenie na problem spastyczności wśród dzieci z MPD w postaci diplegii”
 • Racjonalna Terapia Zachowania
 • Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością
 • Diagnostyka wad stóp – Kurs z zakresu podologii ortopedycznej
 • Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych – kurs Rehaintegro
 • Szkolenie z zakresu zastosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF

Kilkunastoletnie doświadczenie w rehabilitacji dzieci zdobywałam jak dotąd m.in. w Szpitalu Dziecięcym im. prof.  Jana Bogdanowicza w Warszawie, NZOZ „ Medycyna Dziecięca” w Rembertowie oraz Centrum Mowy i Ruchu Elf w Warszawie w którym diagnozowałam, planowałam i przeprowadzałam terapię integracji sensorycznej. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe aby poprzez terapię móc oddziaływać bezpośrednio na podnoszenie jakości życia moim małym podopiecznym oraz ich bliskim.

Zarządzaj plikami cookies