Magdalena Wysocka

psycholog, terapeuta tDCS i EEG Biofeedback

  • Studia podyplomowe „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej” (zastosowanie praktyczne najnowszych osiągnięć neuronauki – współczesny stan wiedzy na temat mózgowych mechanizmów m.in. autyzmu, ADHD, agresji, zaburzeń językowych, zaburzeń powstałych wskutek uszkodzenia mózgu oraz nowoczesne podejścia diagnostyczne i terapeutyczne oparte o tę wiedzę), Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  • Kwalifikacyjny Kurs Pedagogiczny – Państwowe uprawnienia dydaktyczne, Uniwersytet Gdański
  • Studia magisterskie na kierunku Psychologia, Uniwersytet Gdański

• „Teoria i praktyka EEG Biofeedback w neuropsychoterapii” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biofeedback i Psychofizjologii Klinicznej – Centrum Medyczne EEG Instytut
• „Teoria i praktyka QEEG”(program szkolenia zgodny z wytycznymi Biofeedback Certification International Alliance) – Centrum Rozwoju Biofeedback
• „Protokoły Biofeedback” (stosowanie zaawansowanych protokołów terapeutycznych, m.in. wielokanałowych, koherencyjnych, bipolarnych, wielomodalnych – GSR, HRV, RESP, HEG) – Centrum Rozwoju Biofeedback
• Konferencja naukowa „Nowe perspektywy neuroobrazowania w praktyce klinicznej z wykorzystaniem EEG/QEEG/ERP”:
– QEEG w diagnostyce klinicznej
– ilościowa elektroencefalografia QEEG w planowaniu neurofeedbacku
– neuromarkery w psychiatrii
– spektroskopia bliskiej podczerwieni w diagnostyce
– wielokanałowa diagnostyka z wykorzystaniem HD-EEG i jej możliwości diagnozowania zlokalizowanych zaburzeń aktywności kory mózgowej
– monitorowanie efektów stymulacji, łączenie EEG z tDCS, TMS, fMRI
– magnetoencefalografia w diagnostyce neurologicznej.
• „Medical Neuroscience”, Duke University (Coursera)
• „Innowacyjna metoda neuromodulacji- tDCS”
• „Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym tDCS. Nowe horyzonty w poprawie funkcji mózgu”.
• Transcranial Direct Current Stimulation – Przezczaszkowa Stymulacja Prądem Stałym- zastosowanie tDCS w praktyce terapeutycznej
• „tDCS Sooma (mikropolaryzacja) w depresji, bólu neuropatycznym i fibromialgii”
• „Mikropolaryzacja mózgu TDCS i elektrostymulacja”
• „Kwalifikacja pacjenta do terapii tDCS”
• „Kompleksowa diagnoza i terapia trudności w uczeniu się” (Sensomotoryka, Metoda Warnkego, tDCS – innowacyjne metody neuromodulacji, Neuroforma)
• „Diagnoza i trening reakcji na stres z wykorzystaniem Biofeedbacku”
• „Terapia funkcji językowych w schorzeniach neurozwyrodnieniowych”
• „Pomysł na bystry umysł i płynną mowę – innowacyjne metody terapii zaburzeń mowy i innych funkcji poznawczych” – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN, Harpo
• „Zastosowanie multimediów w treningu biofeedback”
• „Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością”
• „Fizjowidzenie – terapia widzenia”
• „System C-eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji”
• „Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi. Trening uważności”
• „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach SFBT”
• „Zmiana sposobu myślenia, czyli skuteczne zastosowanie technik poznawczo- behawioralnych”
• „RTZ Racjonalna Terapia Zachowań”
• „Praktyk Treningu Zastępowania Agresji (ART)”
• „Interwencja kryzysowa- jak pracować z osobą, którą dotknęła nagła tragedia?”
• VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego
• „Terapia neurologopedyczna dzieci z autyzmem”
• „Pomoc psychologiczna dla MDDA”
• „SAZ Stosowana Analiza Zachowania”
• Konferencja naukowa „Aktywność fizyczna na każdej recepcie” – Warszawski Uniwersytet Medyczny
• „Odporność w zdrowiu i chorobie” – Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Otwarty
• „Spastyczność- kończyna górna”
• „Trening kontroli emocji i stresu permanentnego – stres, podejmowanie decyzji krytycznych i testy wariograficzne”
• Konferencja naukowa „Poruszenia – terapia tańcem i ruchem”
• „Drama w pracy psychologa i trenera”
• „Trener personalny”
• „Coaching zdrowia”
• „Psychodietetyka” – Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Otwarty
• „Doradca dietetyczny” oraz „Coaching dietetyczny”
• „Wykorzystanie testów w diagnozie potencjału zawodowego”

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje rehabilitację neuropsychologiczną pacjentów z niepełnosprawnościami, zaburzeniami rozwojowymi i uszkodzeniami mózgu oraz terapię psychologiczną pacjentów z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi.

Moje zainteresowania zawodowe obejmują w szczególności neuropsychologię, neurofizjologię, psychologię medyczną i zdrowia oraz terapię poznawczo-behawioralną.

Zarządzaj plikami cookies