Joanna Żak

neurologopeda

 • Studia podyplomowe z zakresu neurologopedii i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Studia podyplomowe z zakresu logopedii – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo – Akademia Medyczna w Warszawie
 • Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej” cz. 1.
 • Bilateralna integracja – Program Szkolny
 • Terapia ręki
 • Komunikacja alternatywna – wykorzystanie programu Boardmaker oraz urządzeń komunikacyjnych typu BIGmack, Go Talk w pracy z niepełnosprawnymi intelektualnie
 • Czego uczyć ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • Wykorzystanie oprogramowania Communicator 5 i urządzenia Eye-tracker w pracy terapeuty komunikacji alternatywnej
 • Żywienie pacjenta z przezskórną gastrostomią endoskopową
 • Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia osób dorosłych i dzieci
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, egzoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej
 • Wspomaganie karmienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii
 • Pragmatic Organistation Dynamic Display (PODD).

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałam na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Kardiochirurgii Dziecięcej w warszawskim szpitalu przy ulicy Działdowskiej. Jako pielęgniarka zabiegowa przez kilka lat pracowałam w NZOZ przy Stowarzyszeniu „Tęcza” w Warszawie.

Po ukończeniu studiów z zakresu logopedii oraz neurologopedii prowadziłam diagnozę oraz terapię dzieci oraz dorosłych ze sprzężoną niepełnosprawnością. Wśród moich pacjentów szczególną troską obejmowane były dzieci niewidome, niedowidzące, niedosłyszące, obarczone zespołami genetycznymi, padaczką oraz porażeniem mózgowym. W pracy terapeutycznej stale poszukuję form komunikacji z podopiecznym. Wykorzystuję w cym celu wszystkie dostępne techniki, w tym zaawansowane technologie informatyczne.

Dzięki łączeniu wiedzy medycznej oraz logopedycznej specjalizuję się w holistycznej pomocy oraz diagnozowaniu zaburzeń połykania u dzieci.

Zarządzaj plikami cookies