Joanna Jastrzębska-Jasińska

koordynator ds. rehabilitacji, fizjoterapeuta

 • Studia licencjackie i magisterskie na Wydziale Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Numer prawa wykonywania zawodu: 26534

 • PNF podstawowy;
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich – moduł I-V;
 • Elementy konceptu Bobath z zastosowaniem przyborów Thera-Band;
 • Równowaga mięśniowa, stabilizacja kręgosłupa i poszczególnych stawów. Medical fitness;
 • Integracyjna Terapia Blizn – International Scar Tissue Therapy;
 • Język migany z rozszerzonym modułem znaków medycznych;
 • Warsztaty naukowo – dydaktyczne Poród fizjologiczny;
 • Podstawy terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Szkolenie z zakresu terapii widzenia;
 • Elementy koncepcji Fascial Distortion Model (FDM) – warsztat;
 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne z wykorzystaniem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych;
 • Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne – I stopień;
 • Kinesiology Taping – kurs podstawowy;
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii;
 • Wczesna rehabilitacja dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne;
 • Jak radzić sobie z zachowaniem u dziecka z autyzmem – Fundacja od Początku;
 • Diagnostyka wad stóp – kurs w zakresie podologii ortopedycznej;
 • Szkolenie z zakresu zastosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF;
 • Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz – Kompleksowa diagnostyka i terpia skolioz, wad postawy i choroby Scheuermanna; 
 • Zaawansowane techniki korekcji stóp – warsztaty praktyczne II i III edycja; 
 • Metoda Guillarme – reedukacja brzuszno – miedniczno – przeponowa, 
 • Terapia Bazalna; 
 • Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością poziom I i II. 

Na początku swojej drogi z zawodem fizjoterapeuty jeszcze na studiach byłam wolontariuszem w Hospicjum „Caritas” Archidiecezji Warszawskiej jak i w Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Następnie podjęłam pracę w Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej oraz na Oddziale Rehabilitacji Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „Stocer” przy ul. Ożarowskiej w Warszawie. W swojej pracy zawodowej szczególnie związana byłam pracą z dziećmi z przepuklinami oponowo – rdzeniowymi oraz skoliozami i wadami postawy. Możliwość pracy w zawodzie fizjoterapeuty i współdziałanie z dziećmi jest dla mnie niezwykle cenną lekcją pokory i cierpliwości, ale także niezwykłą możliwością pokonywania razem trudności i zdobywania wspólnie małych i dużych szczytów będących celami naszej pracy.

Zarządzaj plikami cookies