Bernadetta Skrzeczyńska

fizjoterapeuta

 • Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją, Uniwersytet Warszawski, 2019
 • Fizjoterapia, studia licencjackie i magisterskie, Wyższa Szkoła Rehabilitacji, 2017
 • PNF poziom podstawowy;
 • Integracja sensoryczna, stopień I i II;
 • Terapia ręki;
 • Warsztaty FDM, studium przypadku oraz wprowadzenie do metody;
 • Diagnoza integracji sensorycznej – sprawna i poprawna, szkolenie online;
 • Ocena neurorozwojowa dziecka w pierwszym roku życia, szkolenie online;
 • Komunikacja alternatywna PECS;
 • NDT Bobath (EBTA);
 • Babywork – terapia tkanek miękkich; 
 • Sensomotoryczna terapia widzenia; 
 • EMS w rehabilitacji. 

Kontakt z dziećmi stał się dla mnie ważny jeszcze przed podjęciem decyzji o studiowaniu fizjoterapii, dlatego podczas studiów starałam się odbywać praktyki w placówkach dziecięcych, aby poświęcić jak najwięcej czasu na poznanie potrzeb rozwojowych małego człowieka.

Kolejne kroki kierowały mnie do placówek psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli terapeutycznych oraz przychodni skierowanych na pracę z wadami postawy, problemami natury neurologicznej oraz szlifowaniem umiejętności w zakresie samodzielności dziecka. Każdy dzień, w którym można wesprzeć dziecko w zabawie, umiejętnościach szkolnych czy trudnościach życia codziennego jest barwny, uczy kreatywności i pokory.

Odpowiadając na potrzeby pacjentów staram się poszerzać swój warsztat zarówno w zakresie kursów metod terapeutycznych jak i komunikacji oraz podejścia do pacjenta.

Zarządzaj plikami cookies