Anna Rożeluk

koordynator ds. rehabilitacji, psycholog, pedagog specjalny

 • Studia podyplomowe: Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Studia podyplomowe: Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Oligofrenopedagogika, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Studia podyplomowe: Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi, Uniwersytet Warszawski
 • Podyplomowe Studium Pedagogiczne, Politechnika Warszawska
 • studia magisterskie – psychologia, Katolicki Uniwersytet Lubelski 
 • Kurs I-go stopnia MAKATON Program Rozwoju Komunikacji
 • C-eye i eyefeel w neurorehabilitacji i komunikacji stopień I
 • Certyfikat II stopnia : Konsultant C-Eye
 • Warsztaty z zakresu Videotreningu Komunikacji (VIT)
 • Certyfikat Krajowego Towarzystwa Autyzmu
 • Klucz do uczenia się – Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Ergoterapia ręki w rozwoju u małego dziecka – Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Metoda werbalno-tonalna w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej cz. I. – Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • SensoPaka – metody i formy pracy z dziećmi – Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Pierwsza pomoc pediatryczna – Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Szkolenie z zakresu terapii widzenia
 • Podstawy języka migowego
 • Szkolenie KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego) – Narzędzie Diagnozy Rozwoju Dziecka od 1 miesiąca do 9 roku życia
 • Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
  i autystycznym spektrum zaburzeń
 • Dziecko z FAS w rodzinie – jak pomóc sobie i dziecku. Diagnoza, terapia
  i odpowiednie wsparcie
 • Eyefeel – warsztaty praktyczne
 • Terapia bazalna
 • Udział w Kongresie Fundacji Jesteśmy pod Ścianą – „Choroby rzadkie: diagnostyka
  i leczenie” Kraków 2022 r.
 • Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Od kilku lat pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi zarówno intelektualnie, jak i ruchowo. Zajmuję się również pracą z dziećmi z problemami w szkole (dysleksja, dysgrafia), zaburzeniami zachowania i emocjonalnymi, neurologicznymi, autyzmem, MPD, zaburzeniami uwagi i nadpobudliwością psychoruchową, problemami szkolnymi związanymi z trudnościami w koncentracji, problemami emocjonalnymi, niedojrzałością emocjonalno-społeczną, brakiem motywacji do nauki oraz diagnostyką psychologiczną dzieci i młodzieży.

Pomagam w pokonywaniu trudności szkolnych, społecznych oraz wychowawczych. Podczas terapii poszukuję innowacyjnych rozwiązań oraz dostosowuję program terapeutyczny do indywidualnych potrzeb pacjentów. Prowadzę również konsultacje, szkolenia i warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Interesuję się trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi dzieci, psychopedagogicznymi metodami pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uwielbiam podróże oraz poznawanie nowych ludzi. W wolnym czasie gotuję i piekę ciasta, a mój przepis na relaks to spotkania w gronie przyjaciół. Dobra książka i film cieszą mnie tak samo, jak intensywny trening zumby.

Zarządzaj plikami cookies