Grant na wsparcie bezpieczeństwa epidemicznego

Dodano: 30.10.2020

Celem projektu grantowego jest wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w okresie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Projekt finansowany ze środków PFRON oraz Unii Europejskiej w ramach POWER, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym został przyznany Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w związku z realizacją zadań zlecanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami pn. „Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji” oraz „Integracyjne Szkółki Sportowe” Klubu Myszki Norki.

Uzyskane w ramach grantu środki finansowe zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Zarządzaj plikami cookies