Zapraszamy do udziału w projekcie „Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji”

Dodano: 08.05.2020

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej terapii  prowadzonej w Ośrodkach Rehabilitacji Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

W ramach projektu „Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji”, zaplanowanego na okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r., współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, oferujemy stacjonarne zajęcia terapeutyczne obejmujące:

 • trening funkcjonowania codziennego poprzez rehabilitację ruchową,
 • terapię integracji sensorycznej,
 • terapię logopedyczną,
 • masaż logopedyczny,
 • terapię psychologiczną,
 • relaksację,
 • terapię EEG Biofeedback.

Celem prowadzonych działań jest zwiększanie samodzielności i sprawności w sytuacjach dnia codziennego. Chcemy aby wspólna praca z naszymi terapeutami przyniosła owoce w postaci łatwiejszego pokonywania barier fizycznych i psychicznych, pełniejszego funkcjonowania w społeczeństwie i  poprawy jakości życia.

Nasz zespół przygotowuje dla każdego uczestnika Indywidualny Plan Działania zawierający ocenę aktualnego stanu zdrowia, potrzeby terapeutyczne i cele do osiągnięcia poprzez  realizację każdej z proponowanych form wsparcia.  Plany przygotowywane są indywidualnie dla każdej osoby przystępującej do projektu w oparciu o dokumentację medyczną i wywiad.

Do projektu zapraszamy dzieci i osoby dorosłe z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie Polski, które:

 • posiadają subkonto w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” lub w Fundacji Sedeka,
 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież do 16 r.ż.) lub orzeczony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany (dorośli i młodzież powyżej 16 r.ż.)
 • nie uczestniczą w tym samym czasie w innych projektach dofinansowanych przez PFRON
 • nie korzystają z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy lub innych placówek finansowanych ze środków publicznych w zakresie zakładającym osiągnięcie zbieżnych celów terapii

Szczegółowe informacje odnośnie zapisów i warunków uczestnictwa znajdują się na stronach Ośrodków.

Dzieci z niepełnosprawnością zapraszamy do Ośrodków AMICUS i BIOMICUS

http://osrodekamicus.pl/pfron

http://osrodekbiomicus.pl/pfron/

Osoby dorosłe z niepełnosprawnością zapraszamy do Ośrodka CEMICUS

http://osrodekcemicus.pl/pfron/

 

Zarządzaj plikami cookies