Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji – umowa na II rok realizacji projektu

Dodano: 29.06.2023

Dnia 28 czerwca 2023 podpisaliśmy aneks do umowy r. o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [konkurs 1/2021]. W jej ramach Fundacja Dzieciom realizuje projekt „Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Aktualna umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o realizację powyższego projektu przez trzy lata, w okresach:

I rok od 01 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

II rok od 01 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

III rok od 01 kwikania 2024 r. do 31 marca 2025 r.

Szacowana wartość projektu w II roku jego realizacji wynosi 529898,00, z czego 512120,25 to środki przekazane przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych.

Zarządzaj plikami cookies