Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji - terapia psychologiczna dzieci i młodzieży

Dodano: 19.11.2021

Trwa realizacja III etapu projektu „Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji”. Dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON nasi podopieczni mogą korzystać z bezpłatnej terapii, która pomaga im radzić sobie z codziennymi czynnościami oraz uczy przezwyciężać bariery, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność.

Kolejną formą wsparcia, którą realizujemy w ramach dofinansowania jest terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży.

W ramach terapii psychologicznej prowadzona jest stymulacja rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalno-motywacyjnego i mocnych stron dziecka, a także wyrównywać deficyty rozwojowe. Pomagają wspomagać rozwój dziecka z niepełnosprawnością, zdobywać nowe umiejętności i niwelować negatywne zachowania.

Celem terapii jest zdobycie przez dziecko z niepełnosprawnością takich umiejętności, które pomogą mu dobrze funkcjonować w każdej sytuacji dnia codziennego.

Terapia jest prowadzona z wykorzystaniem wielu metod i technik, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka: za pomocą obserwacji psychologicznej, wywiadu lub rozmowy psychologicznej, ćwiczeniom koncentracji uwagi, metodom projekcyjnym, treningowi zachowań społecznych, elementom muzykoterapii, metodzie stymulacji polisensorycznej i doskonaleniu koordynacji wzrokowo-ruchowej, metodzie rozwijającej aktywność własną.

Dzięki terapii psychologicznej dziecko podejmuje działania z własnej chęci, odczuwa satysfakcję z pracy, poszukuje, odkrywa i realizuje siebie, uzupełnia deficyty, czuje się dowartościowane, akceptuje siebie, rozwija swoje najlepsze strony, poprawia funkcje poznawczo – pamięciowe, uwagę i spostrzeganie.

Projekt współfinansowany przez PFRON. W III etapie projektu zrealizujemy aż 1010 godzin terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży.

Zarządzaj plikami cookies