Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji- przypomnienie dla uczestników

Dodano: 07.09.2023

Przypominamy o obowiązku podpisywania list obecności po każdym miesiącu, w którym korzystacie z terapii w ramach Projektu Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji.

Za Beneficjenta poniżej 18 roku życia listę obecności podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Listę należy podpisać u każdego terapeuty, który prowadzi terapię w ramach przyznanej formy wsparcia.

Zarządzaj plikami cookies