Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji 2022-2025

Zapraszamy Podopiecznych do udziału w kolejnej edycji projektu Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji!

Realizowanego na podstawie konkursu 1/2021 „Sięgamy po sukces”, dofinansowanego ze środków PFRON.  Projekt trwa do końca marca 2025 roku, obecnie realizujemy jego trzeci (ostatni) etap.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają subkonto w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”;
 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież do 16 roku życia) lub orzeczony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany (dorośli i młodzież powyżej 16 roku życia);
 • nie uczestniczą w tym samym czasie w podobnym projekcie dofinansowanym ze środków PFRON, oferującym podobne formy wsparcia, w którym cele realizacji zakładają osiągnięcie takich samych efektów;
 • nie korzystają z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy lub innych placówek finansowanych ze środków publicznych w zakresie zakładającym osiągnięcie zbieżnych celów terapii.

W ramach projektu oferujemy stacjonarne zajęcia terapeutyczne obejmujące:

 • trening funkcjonowania codziennego poprzez rehabilitację ruchową;
 • terapię integracji sensorycznej;
 • terapię logopedyczną;
 • logopedyczny masaż całościowy;
 • terapię psychologiczną;
 • relaksację;
 • terapię EEG Biofeedback;
 • terapię funkcji poznawczo-motorycznych.

Celem prowadzonych działań jest zwiększanie samodzielności i sprawności w sytuacjach dnia codziennego. Chcemy, aby wspólna praca z naszymi terapeutami przyniosła efekty w postaci łatwiejszego pokonywania barier fizycznych i psychicznych, pełniejszego funkcjonowania w społeczeństwie i  poprawy jakości życia.

Nasz zespół przygotowuje dla każdego uczestnika indywidualny program działania, zawierający ocenę aktualnego stanu zdrowia, potrzeby terapeutyczne i cele do osiągnięcia poprzez realizację każdej z proponowanych form wsparcia. Plany przygotowywane są indywidualnie dla każdej osoby przystępującej do projektu w oparciu o dokumentację medyczną i wywiad.

Dzieci z niepełnosprawnością zapraszamy do Ośrodków AMICUS i BIOMICUS

Osoby dorosłe z niepełnosprawnością zapraszamy do Ośrodka CEMICUS

 

UWAGA!

Można się zapisać tylko do jednego – wybranego Ośrodka Rehabilitacji.

Zapisy rozpoczęły się 11 kwietnia 2022 r.

Pula miejsc do aktualnej edycji jest zapełniona. W tym miejscu będziemy informować o uruchomieniu zapisów do kolejnej edycji.

Przejdź do kalendarza, aby zapisać się na wydarzenie!