Fundacja partnerem Konferencji „Przemoc w rodzinie”

Dodano: 25.04.2024

Nasza Fundacja jest patronem medialnym Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Przemoc w rodzinie”, która odbędzie się 15 maja 2024 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wydarzenie podzielone będzie na 3 bloki tematyczne, zatytułowane:

  • Milczenie nie jest złotem – przemoc domowa w rodzinach: przyczyny, skutki i działania przeciwdziałające;
  • Dynamika przemocy domowej: rozważania nad psychologicznymi mechanizmami wywoływania silnych emocji w relacjach rodzinnych;
  • Oblicza Cierpienia: stan prawny, interwencje i wsparcie dla dzieci dotkniętych przemocą domową. Profilaktyka.

Każdy z trzech bloków składać się będzie z wystąpienia studenckiego, trzech prelekcji eksperckich oraz dyskusji.

W imieniu organizatorów – Koła Naukowego Prawa Karnego „Ultima Ratio” Uniwersytetu Śląskiego oraz Koła Naukowego Prawa Rodzinnego „Ignis Familiae” Uniwersytetu Śląskiego zapraszamy, wydarzenia ma charakter otwarty.

 

Zarządzaj plikami cookies