EEG Biofeedback w ramach projektu „Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji”

Dodano: 04.09.2022

Wrzesień jest kolejnym miesiącem realizacji I etapu projektu „Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji”. Dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON nasi podopieczni mogą korzystać z bezpłatnej terapii. Kolejną formą wsparcia, którą realizujemy jest terapia EEG Biofeedback.

EEG Biofeedback jest formą neurorehabilitacji poprawiającą funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego poprzez modyfikację czynności bioelektrycznej mózgu. Wykorzystuje efekt biologicznego sprzężenia zwrotnego (ang. biofeedback) do modyfikacji fal mózgowych.

To nieinwazyjna metoda terapeutyczna. Zakłada, że aktywność bioelektryczna mózgu odzwierciedla stan psychofizjologiczny, a fale mózgowe można samodzielnie modyfikować i kontrolować.

Wskazania:
• stany lękowe
• zaburzenia nastroju
• zaburzenia psychosomatyczne
• stres
• zaburzenia snu
• deficyty uwagi
• deficyty poznawcze
• dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
• ADHD i ADD
• epilepsja
• autyzm, zespół Aspergera
• tiki nerwowe
• zespół Tourette’a

Sesja terapeutyczna
Pacjent ma podłączone do głowy elektrody przekazujące sygnał z mózgu do komputera terapeuty. Rejestrowane na bieżąco fale mózgowe widoczne są jednocześnie na monitorze pacjenta i terapeuty. Pacjent widzi je jako grę audiowizualną, np. jedzie samochodem. Kieruje nim za pomocą siły woli, myśli, fal mózgowych. Wygrywa, gdy potrafi zwiększyć aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości. Kiedy uaktywniają się fale niepożądane, przegrywa.

Efekty:
• rozwija się proces świadomego kontrolowania stanów psychicznych i fizjologicznych oraz sprzęgania ich ze sobą,
• regulacja cyklów dobowych, w tym snu – poprawia się jego jakość – sen daje więcej odpoczynku,
• złe emocje ulegają wyciszeniu – powraca równowaga psychiczna.
• zwiększa się odporność na stres.

Warunkiem podjęcia terapii EEG Biofeedback jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do prowadzenia terapii.
W bieżącym etapie projektu zrealizujemy 240 godzin terapii EEG Biofeedback dla dzieci oraz 120 godzin terapii EEG Biofeedback dla osób dorosłych.

Zarządzaj plikami cookies