Dar od firmy Teva

Dodano: 25.11.2020

Po raz kolejny firma Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. wsparła naszą Fundację darowizną, którą przeznaczyliśmy na zakup interaktywnego systemu do terapii ręki Rapael dla naszego Ośrodka Rehabilitacji BIOMICUS.

Teva Pharmaceuticals Polska prowadzi program TEVACTIVE od pięciu lat. Pracownicy przemierzają kilometry uprawiając sport, a firma przelicza je na finansową pomoc udzielaną Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. W akcji do tej pory wzięło udział ponad 300 pracowników Teva pokonując blisko 250 000 kilometrów.

Mimo że te ten rok różnił się od pozostałych, pracownikom Tevy nawet w dobie pandemii udało się osiągnąć wspaniały wynik. Tym razem blisko 150 osób ćwiczyło w swoich domach, co przełożyło się na ogromne liczby: ponad 7 200 godzin ćwiczeń w połączeniu z aktywnością na świeżym powietrzu.

To właśnie dzięki ich wsparciu był możliwy zakup urządzeń wpierających terapię chodu – bieżni HP Cosmos Pluto Med i Innowalkera do Ośrodków Rehabilitacji AMICUS i BIOMICUS, z których korzystają setki naszych podopiecznych. W tym roku mogliśmy zakupić inny bardzo potrzebny sprzęt –  tym razem do terapii ręki.

Składamy podziękowania firmie Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. za stworzenie programu aktywizującego załogę i wspierającego działalność naszych Ośrodków. Pracownikom firmy zaś dziękujemy za zaangażowanie i wybór naszej Fundacji!

Zarządzaj plikami cookies