Audyt PFRON

Dodano: 31.08.2021

Spełniając obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektów współfinansowanych ze środków PFRON, zachowując zasady bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ogłasza nabór oferentów spełniających kryteria przedstawione w Zapytaniu ofertowym.

Załącznik 1 Formularz zapytania ofertowego

Załącznik 2 Wzór oświadczenie o bezstronności i niezależności

Zarządzaj plikami cookies