Trzeci etap projektu Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji – zapisy!

Dodano: 17.04.2024

Od 1 kwietnia 2024 r. zapraszamy do zapisów na bezpłatne terapie w Ośrodkach Rehabilitacji AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS w ramach kontynuacji projektu „Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji” dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Oferowane formy wsparcia w ramach projektu:

 • terapia integracji sensorycznej;
 • terapia psychologiczna;
 • relaksacja;
 • terapia logopedyczna;
 • logopedyczny masaż całościowy;
 • terapia EEG Biofeedback;
 • terapia funkcji poznawczo-motorycznych;
 • trening funkcjonowania codziennego poprzez rehabilitację ruchową.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają poniższe warunki:

 • są Podopiecznymi Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”;
 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież do 16 roku życia) lub orzeczony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany (dorośli i młodzież powyżej 16 roku życia);
 • nie uczestniczą w tym samym czasie w podobnym projekcie dofinansowanym ze środków PFRON, oferującym podobne formy wsparcia, w którym cele realizacji zakładają osiągnięcie takich samych efektów;
 • nie korzystają z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy lub innych placówek finansowanych ze środków publicznych w zakresie zakładającym osiągnięcie zbieżnych celów terapii.
 • nie korzystały z zajęć organizowanych w ramach projektu w 1 i 2 okresie realizacji projektu tj. od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2024 r.

Liczba miejsc ograniczona.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z sekretariatami Ośrodków:

Ośrodek Rehabilitacji Amicus – Terapia dzieci i młodzieży
ul. Słowackiego 12, Warszawa
tel: +48 22 100 13 09 lub 606 200 631
mail: kontakt@osrodekamicus.pl

Ośrodek Rehabilitacji Biomicus – Terapia dzieci i młodzieży
ul. Pańska 96 lok. 201, Warszawa
tel: +48 22 100 62 73 lub 881 934 284
mail: kontakt@osrodekbiomicus.pl

Ośrodek Rehabilitacji Cemicus – Terapia osób dorosłych
Grzybowska 4 lok. 9A, 00-131 Warszawa
tel. +48 22 100 13 28 lub 881 931 049
mail: kontakt@osrodekcemicus.pl

 

 

Zarządzaj plikami cookies