Karolina Maśnicka

zastępca dyrektora ds. rehabilitacji, fizjoterapeuta, terapeuta SI

 • Studia magisterskie na kierunku fizjoterapia, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Numer prawa wykonywania zawodu: 25233

 • w trakcie specjalizacji z fizjoterapii
 • w trakcie kursu: Zastosowanie Kinezjologii Rozwojowej wg Vojty
 • Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp wg Barbary Zukunft-Huber
 • „Fizjowidzenie – terapia widzenia”
 • Elektrostymulacja
 • Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością
 • Integracyjna Terapia Blizn
 • PNF podstawowy i rozwijający
 • NDT-Bobath dla dzieci (EBTA)
 • NDT-Bobath dla osób dorosłych i młodzieży (IBITA)
 • kinesiobalance
 • Ruch rozwijający Weroniki Sherborne kurs podstawowy
 • Integracja sensoryczna I i II stopie
 • masaż klasyczny
 • praktyczne zastosowanie kostiumu rehabilitacyjnego/ortezy SpiderSuit
 • stymulacja funkcji wzrokowych, słuchowych i motorycznych w uczeniu się
 • podstawy terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami ruchowymi, w szczególności o podłożu neurologicznym, z wykorzystaniem urządzeń marki Krabat
 • elementy konceptu Bobath z zastosowaniem przyborów Thera-Band
 • kurs Thera-Band Równowaga mięśniowa, stabilizacja kręgosłupa i poszczególnych stawów
 • równowaga mięśniowa, stabilizacja kręgosłupa i poszczególnych stawów
 • rehabilitacja oddechowa z wykorzystaniem Vibra Vest – kamizelki oscylacyjnej wysokich częstotliwości HFCWO jako urządzenia wspomagającego rehabilitację
 • praktyczne zastosowanie kombinezonu rehabilitacyjnego Atlant wg metody prof. Isanova V.A.
 • wprowadzenie do terapii zaburzeń modulacji sensorycznej – STEPSI narzędzie do efektywnego rozumowania klinicznego
 • sympozjum naukowe „Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju
  i funkcjonowania człowieka”
 • warsztaty „Spastyczność –kończyna górna”
 • szkolenie „Profilaktyka deformacji i zwichnięć stawów biodrowych –aktualne wytyczne postępowaniaz dziećmi MPD”
 • konferencja „Piękny umysł. Rozwój intelektualny, fizyczny i społeczny dorosłych oraz seniorów”
 • Szkolenie „Dziecko z FAS w rodzinie – jak pomóc sobie i dziecku. Diagnoza, terapia i odpowiednie wsparcie”
 • „Wzrok w aspekcie funkcjonalnym i sensomotorycznym”

Doświadczenie zdobywałam podczas licznych praktyk studenckich i w ramach wolontariatu. Po studiach postanowiłam ukierunkować się na pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Swoje umiejętności wykorzystywałam, pracując w znanych warszawskich ośrodkach, m.in. w Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Balkonowej oraz w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER. Praca z najmłodszymi jest mi znana również z przedszkola integracyjnego działającego przy Centrum Zdrowia Dziecka.

Jestem fizjoterapeutką z zamiłowania. Aby jak najlepiej zajmować się pacjentami, cały czas podnoszę kwalifikacje, zdobywam nowe doświadczenie i wiedzę. W dziedzinie fizjoterapii najbardziej interesują mnie zagadnienia związane z wczesną interwencją oraz terapią funkcjonalną. Chętnie sięgam po literaturę z zakresu integracji sensorycznej i terapii zachowań trudnych. W wolnych chwilach czytam książki, jeżdżę na rowerze, trenuję crossfit, uwielbiam dobrą muzykę.

Zarządzaj plikami cookies