Joanna Majewska

neurologopeda

 • Studia magisterskie – Pedagogika Ogólna –  Uniwersytet  Pomorski w Słupsku
 • Podyplomowe Studium Logopedii Szkolnej – GWSH Gdańsk
 • Podyplomowe Studium Terapii Logopedycznej – Uniwersytet Gdański
 • Podyplomowe Studium Neurologopedyczne – Uniwersytet Gdański
 • Podyplomowe Studium Treningu Kadry Kierowniczo – Menedżerskiej – Politechnika Gdańska
 • Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN;
 • Szkolenie z diagnostyki i terapii neurologopedycznej zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – moduł I;
 • K-taping dla logopedów;
 • PISAK – Polski Integracyjny System Alternatywnej Komunikacji;
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy – wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 roku życia;
 • Elektrostymulacja w terapii logopedycznej – Centrum Terapii LogoMedica;
 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem – kurs 3-stopniowy;
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka;
 • Rozwój daje radość – praca z małym dzieckiem z autyzmem nad komunikacją, zabawą i samodzielnością;
 • Aktywizacja układu mięśniowo-szkieletowego poprzez stymulację nerwów czaszkowych – Logopeda na Walizkach;
 • Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne;
 • Ankyloglosja – diagnoza i terapia logopedyczna przed i po zabiegu – Teczka Logopedy;
 • Ocena wędzidełek u niemowląt i dzieci starszych. Procedura badania z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi – Teczka Logopedy;
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem z użyciem oryginalnego testu PEP-r;
 • MAKATON poziom I, II, III;
 • Szkolenie „Muzyka i zabawa w Makatonie”;
 • Szkolenie z zakresu terapii widzenia;
 • Przegląd badań dotyczących wpływu wibracji na narządy mowy; zastosowanie wibratorów logopedycznych w terapii;
 • AAC – szkolenie z zakresu metod alternatywnej komunikacji: Dobór systemu komunikacji i konstruowanie pomocy ułatwiających porozumiewanie się;
 • Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi problemami problemami komunikacji;
 • Kinezjologia Edukacyjna – I i II stopień;
 • Jak radzić sobie ze stresem w miejscu pracy i chronić się przed wypaleniem zawodowym;
 • Aktywny wózkowicz – świat bez barier;
 • Neuro-sensomotoryczna integracja odruchów twarzy;
 • Logorytmika – metoda stymulacji sprawności językowej dzieci młodszych;
 • Konferencja „Praca z dzieckiem z zaburzeniami autystycznymi. Metoda Elżbiety Wianeckiej” konferencja;
 • Wieloprofilowe usprawnianie dziecka ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju;
 • Jak konstruować program pracy i pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych;
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – moduł I;
 • Szkolenie „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”;
 • Metoda Warnkego – praktyczne zastosowanie treningu słuchowego, wzrokowego i motorycznego za pomocą urządzenia BrainBoy Universal;
 • Szkolenie „Masaż logopedyczny od podstaw. Podejście praktyczne”;
 • Kurs wprowadzający Johansen IAS;
 • Kurs Metody Johansena IAS z zakresu teorii, diagnostyki i treningu dziecka z problemami w obrębie zaburzeń przetwarzania słuchowego;
 • „Mózgowe porażenie dziecięce” usprawnienie neurologopedyczne w oparciu o badania nad rozwojem dziecka;
 • Szkolenie z zakresu zastosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF;
 • Metoda werbo-tonalna. Programowanie rozwoju fonologicznego;
 • Terapia miofunkcjonalna wg Anity Knittel;
 • Terapia Bazalna;
 • Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością poziom I i II;
 • Staw skroniowo-żuchwowy okiem logopedy;
 • Diagnoza i terapia dysfagii neurogennej;
 • Pragmatic Organistation Dynamic Display (PODD).

Od prawie 20 lat pracuję jako logopeda i neurologopeda z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Ponadto jestem certyfikowanym terapeutą metody Johansena IAS – indywidualnej stymulacji słuchu. W swojej pracy  staram się budować relacje oparte na szacunku i zaufaniu, podążać za potrzebami dziecka. Bezpieczna, serdeczna atmosfera, uważne słuchanie dziecka i rodziców, indywidualne podejście, to dla mnie podstawy do prowadzenia skutecznej terapii i wspierania rozwoju moich podopiecznych.

Zarządzaj plikami cookies