Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Jak uzyskać pozwolenie na zbiórkę publiczną?

Aby uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej należy złożyć CZYTELNIE wypełniony wniosek

  • Droga pocztowa nie mniej niż 14 dni roboczych,
  • Formularz elektroniczny nie mniej niż 10 dni roboczych.

Termin rozpatrzenia zezwolenia liczony jest od momentu złożenia kompletu dokumentów.

POBIERZ: wniosek o wydanie zezwolenia na zbiórkę publiczną

Do wniosku  należy dołączyć:

  • pisemną zgodę z miejsca, w którym zbiórka będzie miała się odbyć (na zgodzie powinien być podpis i pieczątka właściciela lub osoby upoważnionej): wzór zgody z miejsca zbiórki

UWAGA! Jeżeli wnioskodawcą nie jest rodzic/ prawny opiekun podopiecznego, należy dodatkowo wraz z wnioskiem złożyć upoważnienie od rodzica/ opiekuna: UPOWAŻNIENIE

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres Fundacja Dzieciom  „Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa z dopiskiem „Wniosek o zbiórkę publiczną” lub poprzez formularz zgłoszeniowy:

Osoba składająca wniosek o zbiórkę publiczną:

RodzicOsoba trzecia

Imię i nazwisko osoby składającej wniosek

Adres email (wymagane)

Imię i nazwisko podopiecznego

Numer ewidencyjny podopiecznego

Data rozpoczęcia zbiorki

Złożenie wniosku jest wymagane co najmniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem zbiórki

Prześlij niezbędne dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbiórkę publiczną

Wzór zgody na zbiórkę z miejsca

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku składania wniosku przez osobę trzecią proszę dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna na przeprowadzenie zbiórki

Oświadczenie dotyczące wypożyczanego sprzętu

Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

Fundacja Oriflame Dzieciom
BETARD – prefabrykaty budowlane
BENQ
TESGAS
Oriflame Products Poland