Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Co należy zrobić po zakończeniu zbiórki publicznej?

Po zakończonej zbiórce w terminie 7 dni od zakończenia zbiórki osoby odpowiedzialne są zobowiązane dostarczyć do Fundacji: 

 UWAGA!

Uzbierane środki pieniężne należy wpłacić na poniżej podany numer konta bankowego:

         Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
13 2490 0005 0000 4600 2021 8290*
Tytułem: Numer Subkonta, Nazwisko i Imię Podopiecznego – zbiórka publiczna nr …2019/694/OR

* W związku z połączeniem prawnym Alior Banku SA z wydzieloną częścią Banku BPH SA zmieniły się numery rachunków bankowych Fundacji.

Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

Pierrot – Świat prezentów
ICN Polfa Rzeszów S.A., Rzeszów
Fundusz Pomocy Dla Pracowników Banku BPH S.A., Kraków
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. – Kielce
Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego