Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Dane z KRS, Statut, sprawozdania

Fundacja Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”

STATUS PRAWNY: Fundacja

NIP: 118 14 28 385

REGON: 014902795

KRS: 0000037904

STATUS OPP od dnia 01.04.2004 r.


Podstawy prawne funkcjonowania Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”

 • Ustawa z dn. 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203 z późn. zm.)
 • Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

STATUT

2018

2017

 • Sprawozdanie finansowe Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą” za rok 2017. Plik w formacie PDF
 • Uchwała Rady Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”. Plik w formacie PDF
 • Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą” za rok 2017. Plik w formacie PDF
 • Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP Fundacja Dzieciom “Zdążyć z Pomocą” za rok 2017. Plik w formacie PDF

2016

 • Sprawozdanie finansowe Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą” za rok 2016. Plik w formacie PDF
 • Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą” za rok 2016. Plik w formacie PDF

2015

 • Sprawozdanie finansowe Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą” za rok 2015, część I. Plik w formacie PDF
 • Sprawozdanie finansowe Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą” za rok 2015, część II. Plik w formacie PDF
 • Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą” za rok 2015. Plik w formacie PDF
 • Uchwała Zarządu i Rady Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”. Plik w formacie PDF
 • Opinia biegłego rewidenta z firmy audytorskiej RÖDL & PARTNER. Plik w formacie PDF
 • Wyniki audytu sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego firmy Grant Thornton. Plik w formacie PDF

 2014

 • Sprawozdanie finansowe Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” za rok 2014.

Plik w formacie PDF

 • Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” za rok 2014.

Plik w formacie PDF

2013

 • Sprawozdanie finansowe Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” za rok 2013.

Plik w formacie PDF oraz Bilans

 • Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” za rok 2013 Plik w formacie PDF

2012

 • Sprawozdanie finansowe Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” za rok 2012.
  Plik w formacie PDF
 • Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” za rok 2012.
  Plik w formacie PDF

2011

 • Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego obejmującej okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r, przeprowadzonej w dniach od 16 grudnia 2011 r. do 20 stycznia 2012 r. Plik w formacie PDF
 • Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” za rok 2011.
  Plik w formacie PDF
 • Sprawozdanie finansowe – Opinia niezależnego biegłego rewidenta i Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą” na dzień 31.12.2011.
  Plik w formacie PDF

2010

 • Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” za rok 2010.
  Plik w formacie PDF
 • Sprawozdanie finansowe – Opinia niezależnego biegłego rewidenta i Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą” na dzień 31.12.2010.
  Plik w formacie PDF

KRS


Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie
Energopomiar Sp. z o.o., Gliwice
Medical Aid For Poland Fund – London
Bank BPH
BAYER Sp. z o.o., Warszawa