Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Gala Twórców Wizerunku Polski – 15 października 2007

W Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się 15 października uroczysta Gala - organizowana przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” - promująca Księgę 2005 z serii „ZŁOTE MYŚLI LUDZI WIELKIEGO UMYSŁU, TALENTU I SERCA. TWÓRCY WIZERUNKU POLSKI”.

Do udziału w tym autorskim projekcie wydawniczym Fundacja zaprasza luminarzy życia kulturalnego i społecznego, przedstawicieli świata nauki, polityki oraz mediów. Wśród Współautorów Ksiąg bywały tak znakomite postaci, jak Jan Paweł II , Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Anna Dymna oraz wielu innych twórców wizerunku Polski. W najnowszym tomie wypowiadają się m.in.: śp. ks. Jan Twardowski, Nina Andrycz, Maria Krystyna Habsburg, Krzysztof Teodor Toeplitz, Urszula Dudziak, Halina Kunicka i Daniel Passent.

W zamkowych wnętrzach zebrało się znamienite grono związanych z Fundacją Darczyńców, przyjaciół i sympatyków. Nie zabrakło Współautorów Ksiąg i oddanych sponsorów, od lat wspierających realizowany przez Fundację Program „Zdążyć z Pomocą”. W trakcie uroczystości prezes Fundacji, Stanisław Kowalski i przewodnicząca Rady Zarządu, Beata Tyszkiewicz nagrodzili szczególnie hojnych i zaangażowanych Darczyńców. Najwyższymi wyróżnieniami – Statuetkami Summa Bonitas – uhonorowano Fundację POLSAT za „nieocenione i stałe wsparcie finansowe podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” oraz Hotel Ibis Ostrobramska za „zapewnianie nieodpłatnego zakwaterowania wraz z wyżywieniem najuboższym dzieciom przyjeżdżającym do Warszawy na turnusy rehabilitacyjne, organizowane przez Fundację”. Statuetkę Dobro-Prawda-Piękno wręczono prezydentowi Światowej Fundacji Zdrowie-Rozum-Serce.

Tabletami „Czyniącym Dobro” nagrodzono m.in.: ambasadora Tajwanu Victora Tsu Lin Tenga, dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, profesora Andrzeja Rottermunda i Zjednoczenie Polek w Wielkiej Brytanii.

W zaszczytnym gronie gości poruszenie wzbudziło pojawienie się Ireny Kwiatkowskiej, którą powitano gromkimi brawami. Szczególnymi gośćmi były także dzieci, przybyłe na Zamek z Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie „Pod Aniołami Stróżami”. Dyrektor Ośrodka Pomocy i Bezpłatnej Rehabilitacji, Urszula Bogobowicz, obdarowała je symbolicznymi figurkami aniołów.

Artystycznym zwieńczeniem Gali był występ artystów Piwnicy Pod Baranami, Beaty Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego.

zdjęcie darczyńców zasiadających wśród publiczności Gali 2007

Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

Empik Sp. z o.o., Warszawa
Fundacja Polska Miedź
RAWBUD
BENQ
Stroer Media Sp. z o.o. Sp.k., Warszawa