Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Fundacja Wspierania Polskiej Nauki i Medycyny – Warszawa

Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

Naftoport sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
GlaxoSmithKline Polska
Medical Aid For Poland Fund – London
BENQ