Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Grupy OPP

Zapraszamy na stronę www.Sedeka.pl

Grupy OPP (Grupy Organizacji Pożytku Publicznego) to najmniejsze jednostki organizacyjne Fundacji Sedeka umożliwiające wykonywanie zadań pożytku publicznego realizowane przez Fundację w ramach jej działalności statutowej (listę zadań prezentujemy poniżej).

Są to zatem zadania społecznie użyteczne, podejmowane przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jeżeli znasz kogoś, komu pragniesz pomóc, kto potrzebuje wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie jest sam w stanie pokonać, nie musisz mieć własnej fundacji ani statusu organizacji pożytku publicznego. Możesz nieść pomoc razem z nami. Jeżeli chcesz działać w sferze realizacji zadań pożytku publicznego, lecz nie masz wystarczających środków, uprawnień lub możliwości, rozpocznij współpracę z Fundacją. Razem łatwiej.

Zgłoś się do naszej Fundacji w celu zawarcia porozumienia i stwórz Grupę OPP! W ramach działalności Grupy Fundacja pozwala na pozyskiwanie 1% podatku i darowizn, które można wydatkować na cele pożytku publicznego zgodne z profilem działalności Grupy.

Propozycja utworzenia własnej Grupy OPP skierowana jest do wszystkich osób, firm i organizacji, które nie mają statusu OPP, a chcą nieść pomoc potrzebującym lub realizować własne cele prospołeczne. Grupa OPP może być utworzona i zasilana przez firmę lub pracowników oraz stanowić dla nich specjalny fundusz na cele pożytku publicznego.

Warto podkreślić, iż Fundacja nie pobiera prowizji od wpłat dokonywanych na subkonta ani opłat za ich prowadzenie. Wszelkie środki, wpłacone na Grupę, przeznaczone zostaną na prowadzenie własnej działalności charytatywnej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Potrzebujesz pomocy? Sprawdź, w jaki sposób możemy pomóc Twojemu dziecku
Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

TiM S.A., Bielsko Biała
Timex S.A. – Warszawa
Aplauz sp. z o.o.
Telewizja Polska S.A – Warszawa
Kler Spółka Akcyjna – Dobrodzień