Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Warsztaty Fotograficzne

Zapraszamy dzieci oraz młodzież w wieku 10–17 lat na warsztaty fotograficzne organizowane przez nasz fundacyjny Klub Myszki Norki. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ruchową.

Obecnie prowadzimy zapisy do dwóch grup:

grupa I: wtorki godz. 16:00,
grupa II: wtorki godz. 18:00.

Miejsce: Centrum Aktywizacji Społecznej Grzybowska 4, ul. Grzybowska 4 lok 9A, Warszawa

Celem warsztatów fotograficznych jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczestników i uwrażliwianie ich na sztukę, poprzez własną fotografię. Dzięki zajęciom w grupie dzieci rozwijają kompetencje społeczne pracując nad wspólną kompozycją artystyczną. Dbałość o jakość wykonywanych zdjęć, staranne traktowanie sprzętu rozwija poczucie odpowiedzialności uczestników.

Uczestnicy warsztatów będą mieli udostępnione na czas trwania zajęć aparaty fotograficzne.

ZAPISY: rekrutacja@myszkanorka.pl

W zgłoszeniu należy podać numer wybranej grupy, telefon i mail rodzica/opiekuna oraz imię, nazwisko, wiek i nr orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychProsimy o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną

Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

ZPWB
DOMBUD
Solid Logistics
MuszyniankaSpółdzielnia Pracy
Spółdzielnia Mleczarska Ryki