Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Super Szkoły

10 maja w Centrum Charytatywnym „Koniczynka” gościliśmy p. Krystynę Nyc-Gepchard prezes Zarządu oraz p. Monikę Kłykocińską członka Zarządu Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami.

Fundacja zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową oraz społeczną, a także pomocą w zapewnianiu godnego bytu dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach tej działalności prowadzi ośmioletnie specjalne Szkoły Podstawowe Niepubliczne oraz trzyletnią ponadpodstawową specjalną Szkołę Przysposabiającą do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy. Nasza Fundacja została obdarowana przepięknym i bardzo znaczącą ilustracją autorstwa p. Marcina – jednego z asystentów szkoły. Jesteśmy pełni podziwu dla działalności Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami i dla zaangażowania w prowadzenie tak potrzebnej edukacji.

Po więcej szczegółów dotyczących Szkół dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami zapraszamy na stronę: http://www.superszkoly.edu.pl/index.php/aktualnosci.

Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

Biprocemwap S.A.
Medical Aid For Poland Fund – London
Spółdzielnia Mleczarska Ryki
EADS
KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie