Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Stanisław Kowalski kawalerem Orderu Świętego Stanisława

Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika

Stanisław Kowalski, prezes Zarządu Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika. Uroczystość miała miejsce 10 października 2015 r. w Bazylice św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa w Krakowie na Skałce.

Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika jest historycznym orderem ustanowionym w 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Odznaczenie było nadawane w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Księstwie Warszawskim, Królestwie Polskim. W 1831 r. zostało włączone do znaków zaszczytnych Cesarstwa Rosyjskiego.

Po 1918 r. nie było restytuowane przez władze II Rzeczypospolitej. Za jego kontynuatora uważany jest Order Odrodzenia Polski.

Pomysł reaktywowania Orderu Świętego Stanisława zrodził się w środowisku polskiej powojennej emigracji politycznej w Anglii.

W 1990 r. Wielki Mistrz Orderu Juliusz Nowina-Sokolnicki wydał dekret, którym wydzielił Order Świętego Stanisława spod jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie i utworzył własny, Suwerenny Order Świętego Stanisława jako międzynarodowe odznaczenie rycerskie, poświadczające braterstwo mężów wszystkich wiar i ras.

Order został nadany Stanisławowi Kowalskiemu przez IX Wielkiego Mistrza Jana Zbigniewa hrabiego Potockiego w uznaniu zasług w sferze działalności dobroczynnej.

Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

Biomed-Centrum Sp.j., Katowice
BAYER Sp. z o.o., Warszawa
Jastrzębskie Zakłady Remontowe sp. z o.o.
Adamed sp. z o.o. – Czosnów
NSZZ Solidarność – Mazowsze