Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Uwaga! Nieuczciwa zbiórka

W związku z otrzymaną kilka dni temu przez Fundację informacją dotyczącą prowadzonej na portalu www.zrzutka.pl akcji na rzecz Wiktorii Kindal, pragniemy poinformować, iż akcja nie jest prowadzona za zgodą Fundacji, ani też współorganizowana przez Fundację Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”. Fundacja nie posiada jakiejkolwiek wiedzy na jej temat, jak również na temat jej organizatorów. Ponadto Wiktoria Kindal, na rzecz której zbierane są pieniądze, nie jest podopieczną Fundacji.

Na stronie internetowej przedmiotowej akcji została użyta nazwa „Fundacja Zdążyć z Pomocą”, która może wywołać u innych osób błędne przekonanie, że mają one do czynienia z naszą Fundacją, tj. Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Nie mniej jednak wskazany na ww. stronie rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat, o numerze: 82 1050 1504 1000 0091 0396 2503                  nie należy do Fundacji.

Powyższa akcja na rzecz Wiktorii Kindal wprowadza w błąd potencjalnych wpłacających i narusza wizerunek, w tym dobre imię Fundacji, jednocześnie narażając Fundację na utratę zaufania.

W związku z powyższym, Fundacja jest w trakcie wyjaśniania zaistniałej sytuacji.

Jednocześnie będziemy wdzięczni za zgłaszanie nam podobnych podejrzanych działań.

Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

ASTER
Medical Aid For Poland Fund – London
Arcybractwo Miłosierdzia – Kraków
Telewizja Polska S.A – Warszawa
Novol Spółka z o.o. – Komorniki