Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Wspólnota

Beata TyszkiewiczFundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” wraz z Fundacją Sedeka tworzą Wspólnotę „Zdążyć z Pomocą” działającą na rzecz wszystkich zadań prospołecznych objętych Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Prezydentem Wspólnoty „Zdążyć z Pomocą” jest Beata Tyszkiewicz. Jeśli chcesz realizować cele pożytku publicznego, prowadzić działalność charytatywną, wspomagać rozwój społeczności lokalnych, wspierać przedsiębiorczość, kulturę, edukację, ekologię – możesz to robić w ramach Grup OPP działających w Fundacji Sedeka.

Podmioty wspierające działalność Wspólnoty „Zdążyć z Pomocą”, podopieczni Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, a także Grupy OPP mogą uzyskać honorowy tytuł – Lider Dobrego Wizerunku wraz z Certyfikatem Dobrego Wizerunku CUM LAUDE.


Aby zostać podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” należy przesłać oryginały następujących dokumentów:

  1. Podanie z prośbą o założenie subkonta wraz z opisem choroby. Należy zwrócić się z prośbą o założenie subkonta i krótko przedstawić historię choroby kandydata na podopiecznego (tylko osoby niepełnoletnie). Prośba powinna zawierać oryginalny podpis rodzica bądź prawnego opiekuna kandydata, a także dokładny adres zwrotny.
  2. Oryginalne Zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę kandydata w języku polskim. Może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu. Ważne! Przyjmujemy tylko oryginały zaświadczeń lekarskich lub kserokopie poświadczone przez lekarza za zgodność z oryginałem.
  3. Jeżeli kandydat na podopiecznego posiada orzeczenie o niepełnosprawności należy przesłać nam kopię tego dokumentu.
  4. Zaświadczenie o dochodach lub własnoręcznie napisane oświadczenie zawierające informację o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.
  5. Zdjęcie kandydata podpisane na odwrocie.

Wskazane dokumenty należy przesłać na adres:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

lub dostarczyć osobiście:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Gdańska 24, 01-691 Warszawa

Po dopełnieniu tych formalności zostaną do Państwa przesłane formularze Deklaracji Członkowskiej i Porozumienia wraz z Regulaminami. Po zapoznaniu się z nimi należy je wypełnić i odesłać pojedyncze egzemplarze na adres Fundacji.

Wzory dokumentów

Porozumienie- wzór

Załączniki – wzór

Deklaracja Członkowska – wzór

100% wpływów na subkoncie podopiecznego pozostaje do jego dyspozycji. Fundacja nie pobiera żadnej prowizji za prowadzenie subkonta i obsługę księgową prowadzonego rachunku.

Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

Fundacja Signum
PKM DUDA
Empik Sp. z o.o., Warszawa
Jastrzębskie Zakłady Remontowe sp. z o.o.
Nordenia Polska