Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

W jaki sposób stworzyć apel z prośbą o pomoc

Apel o pomoc KIEROWANY DO INDYWIDUALNYCH ODBIORCÓW powinien zawierać:

  1. Krótki opis choroby
  2. Zdjęcie podopiecznego
  3. Logo Fundacji dostępne tutaj plik jpg i tutaj plik png
  4. Dane kontaktowe rodziców lub opiekunów podopiecznego: adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres e-mailowy.
  5. Dane dotyczące wpłat :
  • Odnośnie przekazania darowizny

Darowizny prosimy wpłacać na konto:

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH SA 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

Z dopiskiem: numer ewidencyjny, nazwisko, imię podopiecznego – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

  • Odnośnie przekazania 1 % podatku

Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, wpisać:
KRS 0000037904, a w polu „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”: numer ewidencyjny, nazwisko, imię podopiecznego

Prosimy także o dodanie do treści apelu poniższego zdania:

Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT na przekazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego – dzięki temu będziemy wiedzieli, kto udzielił wsparcia naszym podopiecznym.

Apel tak skonstruowany można wysyłać do osób prywatnych, firm, instytucji, a także umieszczać go w szkołach, zakładach pracy, kościołach etc.


Apel o pomoc PUBLIKOWANY W MEDIACH (prasa, radio, telewizja, internet):

Apel, który pojawi się w mediach lub w miejscach publicznych, powinien wyglądać nieco inaczej, ponieważ jest to zbiórka publiczna. O pomoc zwraca się wtedy Fundacja, dlatego też apel musi być napisany w trzeciej osobie. Początek powinien brzmieć Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” prosi o wsparcie dla… Podobnie jak apel kierowany do indywidualnych odbiorców, apel medialny zawiera krótki opis choroby podopiecznego, określony cel, na realizację którego gromadzone są fundusze, zdjęcie podopiecznego i logo Fundacji. W apelach medialnych podajemy WYŁĄCZNIE numer konta zbiórek publicznych:

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH SA 61 1060 0076 0000 3310 0018 2660

Z dopiskiem: numer ewidencyjny, nazwisko, imię podopiecznego – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia


Wszystkie apele przed skierowaniem ich do odbiorców powinny zostać przedstawione Fundacji i uzyskać jej akceptację. Prosimy zatem o przesyłanie projektów apeli na adres: apele@dzieciom.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisywać: imię i nazwisko podopiecznego.

Prosimy o przysyłanie potwierdzenia otrzymania wiadomości z zaakceptowanym apelem.

W razie trudności z przygotowaniem materiałów pracownicy Fundacji służą pomocą: tel. 22 486 96 99


logo Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą

Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Warszawa
JM Trans sp. z o.o., Katowice
TiM S.A., Bielsko Biała
Nadleśnictwo Kaliska
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.