Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

W jaki sposób można założyć subkonto dla chorego lub niepełnosprawnego dziecka?

Aby założyć subkonto należy przesłać oryginały następujących dokumentów:

  1. Podanie z prośbą o założenie subkonta wraz z opisem choroby. Należy zwrócić się z prośbą o założenie subkonta i krótko przedstawić historię choroby kandydata na podopiecznego (tylko osoby niepełnoletnie). Prośba powinna zawierać oryginalny podpis rodzica bądź prawnego opiekuna kandydata, a także dokładny adres zwrotny.
  2. Oryginalne Zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę kandydata w języku polskim. Może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu. Ważne! Przyjmujemy tylko oryginały zaświadczeń lekarskich lub kserokopie poświadczone przez lekarza za zgodność z oryginałem.
  3. Jeżeli kandydat na podopiecznego posiada orzeczenie o niepełnosprawności należy przesłać nam kopię tego dokumentu.
  4. Zaświadczenie o dochodach lub własnoręcznie napisane oświadczenie zawierające informację o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.
  5. Zdjęcie kandydata podpisane na odwrocie.

Wskazane dokumenty należy przesłać na adres:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

lub dostarczyć osobiście:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Pańska 98 lok. 201, 00-837 Warszawa

Po dopełnieniu tych formalności zostaną do Państwa przesłane formularze Deklaracji Członkowskiej i Porozumienia wraz z Regulaminami. Po zapoznaniu się z nimi należy je wypełnić i odesłać pojedyncze egzemplarze na adres Fundacji.

Wzory dokumentów

Porozumienie- wzór

Załączniki – wzór

Deklaracja Członkowska – wzór

100% wpływów na subkoncie podopiecznego pozostaje do jego dyspozycji. Fundacja nie pobiera żadnej prowizji za prowadzenie subkonta i obsługę księgową prowadzonego rachunku.

Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

Biprocemwap S.A.
Krause sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej – Świdnica
Neon Efekt Świetlne Urządzenia Reklamowe – Wołomin
Werner Kenkel Spółka z o.o. – Krzycko Małe
Porty Lotnicze PP – Warszawa