Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Na jaki cel można wydatkować środki pochodzące ze zbiórek publicznych w 2015 roku?

Według Decyzji Nr 2015/576/OR środki zgromadzone w ramach zbiórki publicznej można przeznaczyć na finansowanie:

 • operacji medycznych,
 • leczenia,
 • rehabilitacji,
 • zakupu leków,
 • sprzętu rehabilitacyjnego,
 • edukacji ( w tym m.in. nauka języków obcych, czesne za szkołę, przedszkole, szkolenia),
 • poprawę bytu materialnego podopiecznych Fundacji znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej,
 • zajęć ogólnorozwojowych ( w tym m.in. zajęcia na basenie, salach zabaw),
 • zakupu pomocy i artykułów szkolnych i edukacyjnych oraz sprzętu komputerowego i akcesoriów,
 • pobytu w ośrodkach leczniczo – rehabilitacyjnych (w tym także noclegu i wyżywienia podopiecznych i ich opiekunów),
 • domowej opieki pielęgniarsko-lekarskiej,
 • likwidacji barier architektonicznych,
 • leczenia zagranicznego.

Wszystkie środki zgromadzone w ramach zbiórki publicznej w 2015 roku można wydatkować na terenie kraju oraz na terytorium: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Turcji, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Portugalskiej, Wielkiej Brytanii, Republiki Austrii, Szwajcarii, Chińskiej Republiki Ludowej, Królestwa Tajlandii, Republiki Indii, Republiki Czeskiej i na Ukrainie.

Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
Ekopoldex FPH Tomasz Podlodowski, Myślenice
Empik Sp. z o.o., Warszawa
Jelenia Plast Sp. z o.o., Jelenia Góra
Info-Ekspert Sp. z o.o., Warszawa