Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Najczęściej zadawane pytania

11. Ile, gdzie i za co wysyłać apele?

Proponujemy wysyłać około 50 apeli tygodniowo. PAMIĘTAJCIE, IM WIĘCEJ TYM LEPIEJ. Najlepsi z rodziców wysyłają 1000 apeli miesięcznie.

Przypominamy, że koszt znaczków, kopert, ksero będzie refundowany po przesłaniu rachunków.

Adresy można brać z książek telefonicznych, wszelkiego rodzaju katalogów, czasopism, itp.

Prosimy pamiętać, że wielkość firmy nie wpływa na hojność. Wielu z darczyńców to skromni emeryci lub właściciele małych firm.

12. Dlaczego wysyłanie apeli jest takie ważne?

Rodzice, wysyłając apele do konkretnych firm, proszą darczyńców o wpłaty na subkonto swojego dziecka. Pieniądze pozostają tam do chwili refundacji np. pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym.

13. W jaki sposób mogę pozyskiwać fundusze?

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” stworzyła specjalną platformę noszącą nazwę „Akademia Dzieciom”, dzięki której mogą Państwo dowiedzieć się, jak skutecznie pozyskiwać fundusze na leczenie i rehabilitację dziecka. Korzystanie z „Akademii Dzieciom” jest bezpłatne, a dostęp do niej mają tylko rodzice podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Prosimy Państwa o polecenie jej innym rodzicom podopiecznych, z którymi utrzymują Państwo kontakt.

Aby skorzystać z Akademii, należy na stronie Fundacji zalogować się na swoje konto http://www.dzieciom.pl/logowanie/

14. W jaki sposób można założyć subkonto dla chorego lub niepełnosprawnego dziecka?

Należy przesłać oryginały następujących dokumentów:

  1. Podanie z prośbą o założenie subkonta wraz z opisem choroby. Należy zwrócić się z prośbą o założenie subkonta i krótko przedstawić historię choroby kandydata na podopiecznego. Prośba powinna zawierać oryginalny podpis rodzica bądź prawnego opiekuna kandydata lub samego kandydata – jeżeli jest on osobą pełnoletnią, a także dokładny adres zwrotny.
  2. Oryginalne Zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę kandydata w języku polskim. Może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu. Ważne! Przyjmujemy tylko oryginały zaświadczeń lekarskich lub kserokopie poświadczone przez lekarza za zgodność z oryginałem.
  3. Jeżeli kandydat na podopiecznego posiada…

Więcej….

15. Co należy zrobić po zakończeniu zbiórki publicznej?

Po zakończonej zbiórce w terminie 14 dni od zakończenia zbiórki osoby odpowiedzialne są zobowiązane dostarczyć do Fundacji: 

 UWAGA!

Uzbierane środki pieniężne należy wpłacić na poniżej podany numer konta bankowego:

         Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
13 2490 0005 0000 4600 2021 8290*
Tytułem: Numer Subkonta, Nazwisko i Imię Podopiecznego – zbiórka publiczna nr …2018/812/OR

* W związku z połączeniem prawnym Alior Banku SA z wydzieloną częścią Banku BPH SA zmieniły się numery rachunków bankowych Fundacji.

16. Jak prawidłowo przeprowadzić zbiórkę pieniędzy na portalu Facebook?

Pełne informacje i instrukcja krok po kroku, znajdują się w tym pliku: Instrukcja dot. organizacji zbiorki na Facebooku

Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

Empik Sp. z o.o., Warszawa
Fundacja Orlen – Dar Serca
Agromix Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne – Rydzyna
PKM DUDA
MEBLOPOL