Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Najczęściej zadawane pytania

11. Ile, gdzie i za co wysyłać apele?

Proponujemy wysyłać około 50 apeli tygodniowo. PAMIĘTAJCIE, IM WIĘCEJ TYM LEPIEJ. Najlepsi z rodziców wysyłają 1000 apeli miesięcznie.

Przypominamy, że koszt znaczków, kopert, ksero będzie refundowany po przesłaniu rachunków.

Adresy można brać z książek telefonicznych, wszelkiego rodzaju katalogów, czasopism, itp.

Prosimy pamiętać, że wielkość firmy nie wpływa na hojność. Wielu z darczyńców to skromni emeryci lub właściciele małych firm.

12. Jak przebiega refundacja leczenia dziecka, zakupu lekarstw i innych środków?

Aby można było zrefundować cokolwiek, najpierw musi nastąpić zakup w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

W systemie gotówkowym rodzic płaci za np. lekarstwa ze swoich pieniędzy i BEZWZGLĘDNIE MUSI wziąć fakturę lub inny rodzaj rachunku wystawionego na Fundację. Po przesłaniu do nas dokumentu pieniądze przelewane są na konto rodzica.

Jeżeli rozliczamy się bezgotówkowo, powinniśmy pobrać fakturę lub rachunek, gdzie formą zapłaty jest przelew wystawiony na FUNDACJĘ, a następnie przesłać je do siedziby Centrum Charytatywnego „Koniczynka”.

Pieniądze zostaną przesłane na konto wystawcy rachunku.

UWAGA: wszystkie rachunki przesyłane do nas powinny być opisane przez rodzica na odwrotnej stronie.

Jeżeli nie jesteście Państwo pewni, czy zakup, którego chcecie dokonać, będzie zrefundowany, prosimy o telefon.

Infolinia dla Podopiecznych tel. 22 486 96 99

13. Co należy zrobić po zakończeniu zbiórki publicznej?

Po zakończonej zbiórce w terminie 14 dni od zakończenia zbiórki osoby odpowiedzialne są zobowiązane dostarczyć do Fundacji: 

 UWAGA!

Uzbierane środki pieniężne należy wpłacić na poniżej podany numer konta bankowego:

         Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
13 2490 0005 0000 4600 2021 8290*
Tytułem: Numer Subkonta, Nazwisko i Imię Podopiecznego – zbiórka publiczna nr …2017/744/OR

* W związku z połączeniem prawnym Alior Banku SA z wydzieloną częścią Banku BPH SA zmieniły się numery rachunków bankowych Fundacji.

14. Czy mogę zamieścić apel w gazecie?

Nie, apel w gazecie może zamieścić TYLKO FUNDACJA. Powinien on być skierowany do odbiorców właśnie w jej imieniu. Propozycja treści apelu powinna być najpierw przesłana do Fundacji – na adres e-mail: a.gumieniuk@dzieciom.pl

Po akceptacji treści lub ewentualnych poprawkach apel zostanie wysłany do wydawcy lub odesłany do Podopiecznego/Rodzica/Opiekuna, którzy następnie przekażą materiał wybranej przez siebie redakcji.

Zgodnie z rozporządzeniem MSW apele do bliżej nieokreślonych darczyńców może kierować jedynie FUNDACJA.

15. Czy mogę wysyłać prośby o wpłaty/apele poprzez e-mail?

NIE, wysyłanie niechcianej poczty, czyli spamu, jest wykroczeniem.

Wysyłając takie e-maile, mimo szlachetnego celu i na pewno wielkiej potrzeby, trzeba liczyć się z tym, że ktoś może nas oskarżyć o spamowanie. Fundacja przestrzega przed tego typu działalnością i każdy, kto będzie naruszał przepisy, musi liczyć się z rozwiązaniem porozumienia.

Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Nordenia Polska
Ekopoldex FPH Tomasz Podlodowski, Myślenice
APC Presmet sp. z o.o., Opole
Runotex