Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy osoba pełnoletnia może korzystać z pomocy Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”?

Osoby pełnoletnie, które jeszcze nie mają założonego subkonta w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” oraz opiekunów takich osób, zachęcamy do współpracy z Fundacją SEDEKA.

2. Czy publikacja apelu w mediach np. w Internecie jest zbiórką publiczną?

Nie, zbieranie na dobre cele przez przelewy na konto, gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany, nie podlega regulacji dotyczącej zbiórek publicznych.

3. Jak uzyskać pozwolenie na zbiórkę publiczną?

Aby uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej należy złożyć CZYTELNIE wypełniony wniosek

 • Droga pocztowa nie mniej niż 14 dni roboczych,
 • Formularz elektroniczny nie mniej niż 7 dni roboczych.

Termin rozpatrzenia zezwolenia liczony jest od momentu złożenia kompletu dokumentów.

POBIERZ: WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Do wniosku  należy dołączyć:

 • pisemną zgodę z miejsca, w którym zbiórka będzie miała się odbyć (na zgodzie powinien być podpis i pieczątka właściciela lub osoby upoważnionej): wzór zgody z miejsca zbiórki

UWAGA! Jeżeli wnioskodawcą nie jest rodzic/ prawny opiekun podopiecznego, należy dodatkowo wraz z wnioskiem złożyć upoważnienie od rodzica/ opiekuna: UPOWAŻNIENIE

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres Fundacja Dzieciom  „Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa z dopiskiem „Wniosek o zbiórkę publiczną” lub poprzez formularz zgłoszeniowy:

Osoba składająca wniosek o zbiórkę publiczną:

RodzicOsoba trzecia

Imię i nazwisko osoby składającej wniosek

Adres email (wymagane)

Imię i nazwisko podopiecznego

Numer ewidencyjny podopiecznego

Data rozpoczęcia zbiorki

Złożenie wniosku jest wymagane co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem zbiórki

Prześlij niezbędne dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbiórkę publiczną

Wzór zgody na zbiórkę z miejsca

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku składania wniosku przez osobę trzecią proszę dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna na przeprowadzenie zbiórki

Oświadczenie dotyczące wypożyczanego sprzętu

4. Na jaki cel można wydatkować środki pochodzące ze zbiórek publicznych w 2015 roku?

Według Decyzji Nr 2015/576/OR środki zgromadzone w ramach zbiórki publicznej można przeznaczyć na finansowanie:

 • operacji medycznych,
 • leczenia,
 • rehabilitacji,
 • zakupu leków,
 • sprzętu rehabilitacyjnego,
 • edukacji ( w tym m.in. nauka języków obcych, czesne za szkołę, przedszkole, szkolenia),
 • poprawę bytu materialnego podopiecznych Fundacji znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej,
 • zajęć ogólnorozwojowych ( w tym m.in. zajęcia na basenie, salach zabaw),
 • zakupu pomocy i artykułów szkolnych i edukacyjnych oraz sprzętu komputerowego i akcesoriów,
 • pobytu w ośrodkach leczniczo – rehabilitacyjnych (w tym także noclegu i wyżywienia podopiecznych i ich opiekunów),
 • domowej opieki pielęgniarsko-lekarskiej,
 • likwidacji barier architektonicznych,
 • leczenia zagranicznego.

Wszystkie środki zgromadzone w ramach zbiórki publicznej w 2015 roku można wydatkować na terenie kraju oraz na terytorium: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Turcji, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Portugalskiej, Wielkiej Brytanii, Republiki Austrii, Szwajcarii, Chińskiej Republiki Ludowej, Królestwa Tajlandii, Republiki Indii, Republiki Czeskiej i na Ukrainie.

5. Czy Fundacja udostępnia puszki i skarbony wykorzystywane podczas zbiórek?

Tak, Fundacja wypożycza puszki kwestarskie i skarbony stacjonarne w celu prowadzenia zbiórek publicznych na rzecz podopiecznych Fundacji.

Jeżeli zależy Państwu na wypożyczeniu dużej ilości puszek lub skarbon prosimy o kontakt z wyprzedzeniem 1 miesiąca przed rozpoczęciem zbiórki, w celu uzgodnienia dostępności.

Puszki i skarbony należy zwrócić w terminie 14 dni od zakończeniu zbiórki.

Prosimy nie przekraczać tego terminu, z uwagi na wielu oczekujących, którzy chcą prowadzić zbiórki na rzecz podopiecznych Fundacji.

6. Komu możemy pomóc?

W zasadzie wszystkim osobom niepełnoletnim, których rodzice bądź prawni opiekunowie dopełnią formalności opisanych w punkcie W jaki sposób można założyć subkonto. Nie ma schorzeń, które dyskwalifikowałyby dziecko z objęcia pomocą fundacji.

7. Co powinno znaleźć się w apelu?

W apelu powinien znaleźć się opis sytuacji materialnej, choroby, procesu walki z nią oraz postępów w dotychczasowym leczeniu.

Ewentualnie – ile brakuje do uzbierania całej kwoty, która potrzebna jest np. na operację.

Ponadto poprawne konto Fundacji – koniecznie z dopiskiem, jakiego dziecka dotyczy wpłata.

Przypominamy, że mogą Państwo wykorzystywać nasze logo, ale tylko jeżeli kwoty zbierane są na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Więcej o apelach TUTAJ oraz w zakładce Baza wiedzy.

8. W jaki sposób mogę pozyskiwać fundusze?

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” stworzyła specjalną platformę noszącą nazwę „Akademia Dzieciom”, dzięki której mogą Państwo dowiedzieć się, jak skutecznie pozyskiwać fundusze na leczenie i rehabilitację dziecka. Korzystanie z „Akademii Dzieciom” jest bezpłatne, a dostęp do niej mają tylko rodzice podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Prosimy Państwa o polecenie jej innym rodzicom podopiecznych, z którymi utrzymują Państwo kontakt.

Aby skorzystać z Akademii, należy na stronie Fundacji zalogować się na swoje konto http://www.dzieciom.pl/logowanie/

9. Dlaczego wysyłanie apeli jest takie ważne?

Rodzice, wysyłając apele do konkretnych firm, proszą darczyńców o wpłaty na subkonto swojego dziecka. Pieniądze pozostają tam do chwili refundacji np. pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym.

10. W jaki sposób można założyć subkonto dla chorego lub niepełnosprawnego dziecka?

Należy przesłać oryginały następujących dokumentów:

 1. Podanie z prośbą o założenie subkonta wraz z opisem choroby. Należy zwrócić się z prośbą o założenie subkonta i krótko przedstawić historię choroby kandydata na podopiecznego. Prośba powinna zawierać oryginalny podpis rodzica bądź prawnego opiekuna kandydata lub samego kandydata – jeżeli jest on osobą pełnoletnią, a także dokładny adres zwrotny.
 2. Oryginalne Zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę kandydata w języku polskim. Może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu. Ważne! Przyjmujemy tylko oryginały zaświadczeń lekarskich lub kserokopie poświadczone przez lekarza za zgodność z oryginałem.
 3. Jeżeli kandydat na podopiecznego posiada…

Więcej….

Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

IO Venezia sp.j., Warszawa
Kaufland Polska Markety sp. z o.o.
Fundacja Na Ratunek Dzieciom Zagłębia Miedziowego
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Warszawa
Hochtief Polska