Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy osoba pełnoletnia może korzystać z pomocy Fundacji Dzieciom zdążyć z Pomocą?

Osoby pełnoletnie oraz opiekunów osób pełnoletnich, zachęcamy do współpracy z Fundacją SEDEKA.

2. Czy publikacja apelu w mediach np. w Internecie jest zbiórką publiczną?

Tak, każda publikacja apelu w mediach (w prasie, telewizji, Internecie) jest formą zbiórki publicznej i wymaga podawania numeru konta do zbiórek publicznych, czyli 61 1060 0076 0000 3310 0018 2660.

Apel publikowany w mediach wymaga akceptacji Fundacji. Należy go wysłać mailowo na adres: apele@dzieciom.pl

3. Jak uzyskać pozwolenie na zbiórkę publiczną?

Aby uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej należy złożyć 14 dni przed terminem zbiórki CZYTELNIE wypełniony wniosek:

POBIERZ: WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Do wniosku  należy dołączyć:

 • pisemną zgodę z miejsca, w którym zbiórka będzie miała się odbyć (na zgodzie powinien być podpis i pieczątka właściciela lub osoby upoważnionej): wzór zgody z miejsca zbiórki.

UWAGA! Jeżeli wnioskodawcą nie jest rodzic/ prawny opiekun podopiecznego, należy dodatkowo wraz z wnioskiem złożyć upoważnienie od rodzica/ opiekuna: UPOWAŻNIENIE

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres Fundacja Dzieciom  „Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa z dopiskiem „Wniosek o zbiórkę publiczną” lub mailem na adres: zbiorki@dzieciom.pl

4. Co należy zrobić po zakończeniu zbiórki publicznej?

Po zakończonej zbiórce należy opublikować wyniki zbiórki np. w prasie lub Internecie

Treść publicznego ogłoszenia powinna zawierać:

 • Nazwę i siedzibę przeprowadzającego zbiórkę publiczną (czyli Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa),
 • Informację o decyzji MAC zezwalającej na organizację zbiórki – Decyzja Nr 71/2014
 • Datę i numer pozwolenia, np. „na podstawie zezwolenia nr …/71/2014 wydanego przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,
 • Datę zbiórki,
 • Cel zbiórki, np. pomoc i ochrona zdrowia Podopiecznego (imię i nazwisko),
 • Miejsce przeprowadzenia zbiórki,
 • Sumę zebranych ofiar pieniężnych, np. „w wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie ….zł (słownie:…) z uwzględnieniem formy zbiórki: puszki kwestarskie lub skarbona stacjonarna.

W terminie 14 dni od zakończenia zbiórki osoby odpowiedzialne za zbiórkę są zobowiązane dostarczyć do Fundacji:

 UWAGA!

Uzbierane środki pieniężne należy wpłacić na poniżej podany numer konta bankowego:

         Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
          61 1060 0076 0000 3310 0018 2660
Tytułem: Numer Subkonta, Nazwisko i Imię Podopiecznego – zbiórka publiczna nr …71/2014

5. Na jaki cel można wydatkować środki pochodzące ze zbiórek publicznych w 2013 roku?

Według Decyzji Nr 71/2014 środki zgromadzone w ramach zbiórki publicznej można przeznaczyć na finansowanie:

 • operacji medycznych,
 • leczenia,
 • rehabilitacji,
 • zakupu leków,
 • sprzętu rehabilitacyjnego,
 • edukacji,
 • poprawę bytu materialnego podopiecznych Fundacji znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej.

Wszystkie środki zgromadzone w ramach zbiórki publicznej w 2014 roku można wydatkować na terenie kraju oraz na terytorium: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Turcji, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Portugalskiej, Wielkiej Brytanii, Republiki Austrii, Szwajcarii, Chińskiej Republiki Ludowej, Królestwa Tajlandii, Republiki Indii, Republiki Czeskiej i na Ukrainie.

6. Czy Fundacja udostępnia puszki i skarbony wykorzystywane podczas zbiórek?

Tak, Fundacja wypożycza puszki kwestarskie i skarbony stacjonarne w celu prowadzenia zbiórek publicznych na rzecz podopiecznych Fundacji.

Jeżeli zależy Państwu na wypożyczeniu dużej ilości puszek lub skarbon prosimy o kontakt z wyprzedzeniem 1 miesiąca przed rozpoczęciem zbiórki, w celu uzgodnienia dostępności.

Puszki i skarbony należy zwrócić w terminie 14 dni od zakończeniu zbiórki.

Prosimy nie przekraczać tego terminu, z uwagi na wielu oczekujących, którzy chcą prowadzić zbiórki na rzecz podopiecznych Fundacji.

7. Komu możemy pomóc?

W zasadzie wszystkim osobom niepełnoletnim, których rodzice bądź prawni opiekunowie dopełnią formalności opisanych w punkcie W jaki sposób można założyć subkonto. Nie ma schorzeń, które dyskwalifikowałyby dziecko z objęcia pomocą fundacji.

8. Co powinno znaleźć się w apelu?

W apelu powinien znaleźć się opis sytuacji materialnej, choroby, procesu walki z nią oraz postępów w dotychczasowym leczeniu.

Ewentualnie – ile brakuje do uzbierania całej kwoty, która potrzebna jest np. na operację.

Ponadto poprawne konto Fundacji – koniecznie z dopiskiem, jakiego dziecka dotyczy wpłata.

Przypominamy, że mogą Państwo wykorzystywać nasze logo, ale tylko jeżeli kwoty zbierane są na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Więcej o apelach TUTAJ oraz w zakładce Baza wiedzy.

9. W jaki sposób mogę pozyskiwać fundusze?

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” stworzyła specjalną platformę noszącą nazwę „Akademia Dzieciom”, dzięki której mogą Państwo dowiedzieć się, jak skutecznie pozyskiwać fundusze na leczenie i rehabilitację dziecka. Korzystanie z „Akademii Dzieciom” jest bezpłatne, a dostęp do niej mają tylko rodzice podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Prosimy Państwa o polecenie jej innym rodzicom podopiecznych, z którymi utrzymują Państwo kontakt.

Aby skorzystać z Akademii, należy na stronie Fundacji zalogować się na swoje konto http://www.dzieciom.pl/logowanie/

10. W jaki sposób można założyć subkonto dla chorego lub niepełnosprawnego dziecka?

Należy przesłać oryginały następujących dokumentów:

 1. Podanie z prośbą o założenie subkonta wraz z opisem choroby. Należy zwrócić się z prośbą o założenie subkonta i krótko przedstawić historię choroby kandydata na podopiecznego. Prośba powinna zawierać oryginalny podpis rodzica bądź prawnego opiekuna kandydata lub samego kandydata – jeżeli jest on osobą pełnoletnią, a także dokładny adres zwrotny.
 2. Oryginalne Zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę kandydata w języku polskim. Może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu. Ważne! Przyjmujemy tylko oryginały zaświadczeń lekarskich lub kserokopie poświadczone przez lekarza za zgodność z oryginałem.
 3. Jeżeli kandydat na podopiecznego posiada…

Więcej….

Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

Astromal sp. z o.o. – Święciechowa
Mimo Wszystko – Fundacja Anny Dymnej
KSB
Zakład Zielarski Kawon-Hurt Nowak sp.j.
Pater Firma A.E. Daniluk, Siemiatycze