Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Nabór do Szkoły w Helenowie

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest placówką niepubliczną, ponadgimnazjalną dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, w szczególności z dysfunkcjami narządu ruchu.

Działa od 1 września 2013 roku jako jednostka organizacyjna Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”, przy ulicy Hafciarskiej 80/86 w Warszawie.

Szkoła w swej funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i terapeutycznej wspierana jest przez jednostki organizacyjne Centrum, w szczególności Specjalny Ośrodek Wychowawczy zapewniający całodobowe opiekę w internacie, Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna organizującą zajęcia świetlicowe oraz NRZOZ, gdzie odbywa się wielospecjalistyczne usprawnianie.

szkola tpdW roku 2015 Szkoła Przysposabiająca do Pracy TPD została wyróżniona nagrodą główną w konkursie „Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się w Warszawiew październiku 2017 roku zdobyła Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy w konkursie „Szkoła z pomysłem” – za program „Kultura na kółkach”.
W grudniu 2017 roku szkoła wygrała konkurs, organizowany przez Urząd Marszałkowski pt.: „Edukator na Mazowszu”– konkurs dla kreatywnych szkół i nauczycieli, w kategorii szkół ponadpodstawowych.

Szkoła realizuje zadania w zakresie całościowego usprawniania poprzez prowadzenie zajęć w specjalnie przygotowanych pracowniach i ogrodzie szkoleniowym. Obecnie prowadzony jest  nabór kandydatów do klas I na rok szkolny 2018/19.

Zapraszamy wszystkich zaineresowanych do  podjęcia nauki w naszej szkole.

Kontakt tel. 22 812 60 45 (Sekretariat), 22 615 26 69,  e-mail: spdp@helenow.pl

Strona WWW: http://helenow.pl/spdp/

Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

RAWBUD
Siemens
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Fundacja Opiekuńcza IP – Kwidzyn S.A.
Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów