Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Muzykoterapia dla dzieci i młodzieży

Świętokrzyskie Centrum Psychoterapii i Terapii przez Sztukę zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia z muzykoterapii.

Terapię kierujemy do dzieci i młodzieży:

  • z fragmentarycznymi zaburzeniami rozwojowymi
  • mózgowym porażeniem dziecięcym
  • z zespołem Downa oraz innego typu niepełnosprawnościami w sferze intelektualnej
  • z rozpoznaniem autyzmu i zespołu Aspergera
  • z dysfunkcjami w obszarze funkcjonowania emocjonalno – społecznego (np. z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami zachowania itp.).

Szczegóły na stronie: www.psychoterapia-muzykoterapia.com.pl

http://psychoterapia-muzykoterapia.com.pl/?pl_muzykoterapia-dla-dzieci-i-mlodziezy-kielce,101

Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

Mimo Wszystko – Fundacja Anny Dymnej
GM Records Wytwórnia Fonograficzna Marek Grela – Warszawa
GOFIN – Wydawnictwo Podatkowe
Siemens
Trec Nutrition sp. z o.o., Gdynia